Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

EDUARD BROWN - Návšteva stredoslovenských banských miest anglickým lekárom v roku 1671 (úryvok rozprávania zo Španej Doliny)
zdroj: www.sherlockminerals.org
pridané:
3.11.2004

Špania dolina je mestečko ležiace vysoko medzi dvoma vrchmi v chotári rovnakého názvu, asi jednu uhorskú míľu od Banskej Bystrice. Keď sme prišli do toľkej výšky, celé okolie bolo pokryté snehom. V dolinách a po celej ceste z Banskej Bystrice sme sneh nevideli, takže, keď sme šli ku vchodu do bane v baníckom odeve, vzduch sa nám videl veľmi ostrý. Odev sa skladá z plátenného kabáta a z nohavíc, z vystuženej okrúhlej čiapky pripomínajúcej dno klobúka, z koženej zástery a z dvoch kusov kože priviazaných na kolená na ochranu týchto častí tela pred nárazmi o kameň alebo pred padajúcou zemitou horninou. V bani nám bolo pomerne teplo.

Do bane som zišiel cez štôlňu Dachstoln. Ostal som v nej niekoľko hodín a navštívil som jej najzaujímavejšie miesta. Strmý zostup do bane zabezpečujú kmene stromov s hlbokými zárezmi alebo vrubmi, o ktoré si zostupujúci opierajú nohy. S vodou nemajú ťažkosti, lebo baňa je vysoko vo vrchu, takže voda môže odtekať. Je tam však prach, ktorý dusí a dráždi, a jedovaté pary.  Na jednom mieste v bani mi ukázali spôsob, ako odstraňujú veľmi nebezpečné výpary dúchacími mechmi, ktoré sú v činnosti niekoľko dní. Na viacerých miestach sú výpary také silné, že hatia prácu baníkov. Tieto výpary sa nevyskytujú iba tam, kde je veľa ílu alebo iných podobných látok, ale i v skalnatej hornine.

Ukázali mi miesto, kde boli zhubné výpary v takej tvrdej skale, že ju nedokázali nástrojmi rozlámať. Zostup tu vybudovali pomocou strelného prachu, ktorý vkladajú do hlbkých dier v skale a potom ho odstreľujú.  Mnohé z baní sú v skalnatej hornine, takže môžu byť v prevádzke bez výdrevy. Niektoré chodby ležia medzi skalami a zemitou horninou, takže na jednej strane sú vystužené jedľovými kmeňmi, na druhej strane skalou. Chodby tam nie sú také pravidelné ako v Kremnici, ba niektoré nie sú ani vodorovné a nepribližujú sa ani k zvislému smeru, ale mierne klesajú alebo stúpajú a je v nich veľa rozsiahlych trhlín. Na jednom mieste, kde sme šikmo zostupovali smerom k zaujímavému úseku bane, zistili sme, že sa zemina zosypala a zatarasila chodbu.

Jeden z našich sprievodcov nebol ochotný obchádzať toto miesto a pretože zemina bola ešte kyprá, urobil do nej dieru a prekopával si cez ňu cestu, hoci zemina naň jednostaj padala a zasypávala ho. Napokon sa cez ňu prekopal, padol dole medzi baníkov a spolu s ním množstvo hliny. Tí však rýchle naložili hlinu na vozíky a hunty, o ktorých som sa už predtým zmienil, a chlapci ju tak rýchlo poodvážali, že zakrátko bola chodba znova vyčistená až po miesto, kde nás sprievodca opustil. Žily sú v tejto bani veľmi mocné, mnohé z nich sa nazývajú cumulatae ( nakopené ) a sú veľmi bohaté na kov. V sto funtoch rudy je zvyčajne 20 funtov medi, zavše aj 30, 40, 50, ba dokonca až 60. Neraz je ruda tak tesne spojená so skalou, že sa iba veľmi ťažko dá od nej oddeliť, a zavše tvoria ruda a skala súvislú masu alebo skalu, s tým rozdielom, že jedna časť skaly obsahuje med', kým druhá nie. To sa dá ľahko a na prvý pohľad rozlíšiť podľa farby, lebo medená ruda, najmä najkvalitnejšia, je zväčša žltá alebo čierna.

Čistá medená ruda je žltá, kým čierna obsahuje aj malé množstvo striebra.  V tejto bani sa vyskytujú aj rozličné druhy vitriolu: biely, zelený, belasý a priesvitný jasnočervený. Je tam aj zelená zemina a či usadenina zelenej vody, nazývaná horská zeleň, ktorú používajú maliari. Vyskytli sa tam okrem toho aj kamene krásnej zelenej a modrej farby a jeden druh, na ktorom sa našli tyrkysy, a preto ho nazvali matkou tyrkysu. Sú tam aj dva pramene vitriolovej vody, ktorá premieňa železo na meď, a nazývajú ich starým a novým cementom. Pramene vyvierajú hlboko v bani a železo ostáva v ich vodách zvyčajne štrnásť dní. Tieto vody sú veľmi výnosné, lebo aj najhorší druh železa i staré nepoužitelné železo premieňajú na najčistejší druh medi, ktorá má pred inými druhmi tú prednosť, že je poddajnejšia, tvárnejšia a ľahko sa taví. Ja sám som ju tavil bez ťažkostí, bez pridania iných látok, kým medená ruda sa musí niekoľkokrát pražiť a taviť, kým sa dá použiť.

Z tohto druhu medi som vybral väčšie množstvo zo starého cementu a vybral som aj kus medi srdcovitého tvaru, ktorý ležal vo vode 11 alebo 12 dní. Zachoval si pôvodnú podobu, no kým predtým bol z dokonalého železa, teraz je z medi. Niektorí však nechcú pripustiť, že je to premena jedného kovu na iný, a tvrdia, že keď sa cementačná voda obsahujúca vitriolum Veneris ( Venušin vitriol ) stretne s telom ako Mars ( železo ), ktoré je ochotné prijať ju, odovzdá mu Venušu a tá okamžite prenikne tak hlboko do Marsa, že dokáže dividere et imperare ( rozdeliť a vládnuť ), až napokon ho zvrhne a nahradí ho svojím vlastným telom.  

Keď sa v tých prameňoch mení železo na med', často sa oddelí veľa častíc, ktoré sa usadia na dne v podobe prášku, ale nie je to už železo, lež meď. Vybral som taký prášok z vody a roztavil som ho na vynikajúcu meď. Keby sa teda železo nepremenilo na meď, neviem, kam by sa bolo podelo. Videl som pokus umelo napodobniť proces, ktorý príroda tak prirodzene uskutočňuje v bani, a podľa môjho názoru bol tento pokus úspešný.  Keď som videl mnohé z najzaujímavejších miest v bani, vrátil som sa do domu správcu banského závodu v Španej Doline a v izbe som sa obliekol znova do svojich šiat.

Potom nás správca milo pohostil. Ukázal mi mapu bane, v ktorej sme strávili väčšinu dňa, a v mierke plány všetkých miest, kde sme boli, takže sa dali zmerať dĺžky a vzdialenosti všetkých chodieb a miest v bani. Bolo veľmi milé vidieť takú veľkú kresbu alebo obraz utešeného mesta. Nemôžem ho nazvať inakšie, lebo je v ňom viac stavieb ako v mnohých mestách. Rozlohou prevyšuje väčšinu miest a počet jeho obyvateľov je značný. Majú tu obdivuhodný poriadok, ich hodiny sú presné, ich odpočinok nerušený, po práci nasýtení a spokojní odpočívajú osem hodín v skalnej priehlbine po tom, čo strávili rovnaký čas v práci. Okrem mapy mi ukázal veľa zaujímavých nerastov, ktoré si priniesol z bane. Horúca medená ruda, ktorú hádzali do vody, spôsobila, že voda, čo vyviera blízko hôr, je ako prírodný teplý kúpeľ. Keď som obdivoval cementačné vody a ich zaujímavý účinok na železo, obdaril ma viacerými peknými exemplármi a medenou reťazou, ktorá sa premenila v tých vodách.

Z tohto druhu medi vyrábajú pekné nádoby a čaše, pili sme z jednej z nich, bola pozlátená, ozdobená vsadeným kusom bohatej striebornej rudy a bol na nej vyrytý nápis:
Eisen ware ich, Kupfer bin ich,  Silber trag ich, Goldt bedeckt mich...  
Železom som bola, meďou som sa stala,  obsahujem striebro, pokrýva ma zlato.

sherlockminerals.org