Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Hodruša - Hámre (Štiavnické vrchy) - história baníckej obce
zdroj: www.hodrusa-hamre.sk
pridané:
1.2.2005

Presný letopočet osídlenia obce nie je známy, prvá písomná zmienka o osade je z roku 1391. Vtedy mala osada 13 dvorov s asi 110 ľuďmi. na začiatku obce postavili hámor na železiarsku výrobu. Stál v miestach, ktoré sa dnes nazývajú Trosky. dá sa usudzovať, že od tohto hámra dostala meno aj osada, ktorá na rozlíšenie od skôr založených horných Hámrov bola pomenovaná dolný Hámor. Banské podnikanie preniká začiatkom 18. storočia aj do Dolných Hámrov. Objavené boli bane a ťažba sa započala na Malangovej, v Medenom  a v Prielohu. banské podnikanie zamestnalo nielen väčší počet občanov, ale rozšírilo aj počet obyvateľstva. V roku 1744 dal mlynár Krištof Kľučka na začiatku dediny postaviť drevenú kaplnku na počesť Panny Márie. V roku 1788 prestavali drevenú kaplnku na murovanú. táto kaplnka po ľavej strane cesty pri vstupe do obce stojí dodnes. Kaplnka je najstarším objektom Dolných Hámrov.

Dnešný kostol, jednoloďový chrám v novorománskom slohu, dala postaviť Gerambovská únia na mieste, kde stál pôvodný drevený kostol. Základný kameň bol položený 24. júla 1892 a vysviacka sa konala 15. júla 1894. Novopostavený chrám bol zasvätený sa. Alžbete tak, ako bývalý drevený kostol.

O prvej škole sa hovorí v roku 1862. Zriadená bola v súkromnom dome na Muráni, kde prvým vyučujúcim bol Tomáš Záborský. V roku 1913 bola prebudovaná poschodová bývalá administratívna budova Gerambovskej únie na dvojtriednu štátnu ľudovú školu. Vyučovanie v škole bolo ukončené len pred niekoľkými rokmi.

V roku 1752 prišiel z Holandske do banskej Štiavnice šľachtic Ján Jozef Geramb. Vlastnil bane s bohatými žilami vzácnych kovov. Gerambovská únia banská bola najsilnejšia a najprosperujúcejšia nielen v tomto banskom revíri, ale aj v celej monarchii. takmer polstoročie stál v čele GBÚ ako reprezentant Lothar von Berks. V roku 1871 prepustil toto miesto synovcovi Róbertovi. Pričinením GBÚ sa zvýšil počet obyvateľov Dolných Hámrov a zmierňovala sa ich veľká bieda.

Prosperita GBÚ trvala do deväťdesiatych rokov 19.storočia. Po objavení bohatých nálezísk striebra v južnej Afrike a Amerike klesla jeho cena tak, že baniam v celej GBÚ hrozil zánik. Preto Róbert von Berks v roku 1895 založil v Holných Hámroch továreň na spracovanie striebra. Voľba padla na pozemok, ktorý patril Joanesovi Sandrikovi. Podľa Berksovho projektu sa vo fabrike spracovať až 10 000 kilogramov striebra.

Novopostavenú fabriku pomenoval Berks podľa pozemku, na ktorom bola postavená. Ako grafickú ochrannú známku zvolil šesťlistovú ružicu prevzatú z rodinného erbu Gerambovcov.

Drahé strieborné  výrobky zo Sandriku mali pochopiteľne len malý okruh zákazníkov. Kúpiť si ich mohli len najbohatšie vrstvy vtedajšej spoločnosti. Už v roku 1898 sa prejavila odbytová kríza, továreň obmedzila výrobu a znížila počet pracovníkov takmer na tretinu. V roku 1898 nastúpil do Sandriku  ako návrhár absolvent viedenskej umeleckej školy Ján Peterka. Podľa podmienok peštianskej vlády na poskytnutie finančnej pôžičky pre fabriku mala sa táto zúčastniť s výrobkami podľa vlastných návrhov na svetovej výstave v Paríži a Miliónovej výstave v Pešti. Vzory navrhnuté mladým Peterkom získali na jednej i druhej výstave zlaté medaily napriek silnej konkurencii starších a známejších výrobcov. Za tento úspech poveril v roku 1901 Berks sotva 29 ročného Peterku vedením fabriky. Jej riaditeľom bol nepretržite až do roku 1929.

Prezieravý Peterka rozšíril výrobný program, dal postaviť školu pre deti zamestnancov, v ktorev boli vo večerných hodinách kurzy a výuka učňov. Pre zlepšenie bytových podmienok dal v roku 1906 vystavať kolóniu rodinných domkov Kyslá a Betlehem. Dal postaviť aj očistný kúpeľ. na spoločenské využitie úradníctva dal postaviť Kasíno a robotnícky konzum. V kasíne bol v roku 1904 premietaný prvý nemý film dovezený z Paríža. Bolo to vtedy tretie kino na území Slovenska.

Banská Hodruša

Pôvodne starobylá banícka obec, ktorej existencia sa spája s baníctvom a ťažbou zlato-strieborných rúd v 13. a 14. storočí. Prvá písomná zmienka sa spája s rokom 1352 a pôvodnou osadou Karlík, nachádzajúcou sa nad dnešnou Banskou Hodrušou na vrchu Kerling.

Hodruša je jedným z najstarších baníckych osídlení v bansko-štiavnicko-hodruškom rudnom rajóne. Pôvodné položenie osady sa viazalo výhradne na možnosť ťažby rúd banskou činnosťou.

História a existencia Banskej Hodruše bola vždy spojená s 8 km vzdialeným Mestom Banská Štiavnica, hoci sa viackrát v minulosti pokúšala o osamostatnenie a získanie privilégií slobodného banského mesta. Najväčší podiel na vzniku a rozvoji osídlenia mala vždy banská činnosť a existencia baní, preto sa stala v minulosti častým terčom tureckých vpádov ( roky 1564, 1576 a 1578), ale aj miestom baníckych povstaní (najvýznamnejšie v roku 1525). Úspechy baníckej činnosti sa spájajú s návštevami viacerých panovníkov a príslušníkov kráľovských rodín.

Významné roky v histórii Banskej Hodruše:

13. storočie - prvé stopy ťažby zlato-strieborných rúd
1352 - prvá písomná zmienka o banskej Hodruši
1364 - Hodruša sa spomína ako súčasť Banskej Štiavnice
1387 - postavený rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša
1500 - postavený rímsko-katolícky cintorínsky kostol sv. Petra a Pavla
1505 - postavený obecný dom "Leithaus" na námestí
1521 - postavená banícka klopačka
1525 - najvýznamnejšie banícke povstanie v Banskej Hodruši
1536 - postavený strážny dom "Wachthaus"
1564,1576 a 1578 - turecké vpády do Banskej Hodruše
1580 - postavená kamenná brána na rímsko-katolíckom cintoríne
1616 - v Hodruši bolo 136 ťažiarstiev
1709 - 1710 - v Hodruši vyčínal mor
1751 - Hodrušské bane navštívil cisár František Lotrinský
1752 - založená bola Gerambovská banská únia
1764 - Hodrušské bane navštívil cisár Jozef II. a jeho brat Leopold
1765 - ukončené bolo razenie odvodňovacej dedičnej štôlne cisára Františka ( dĺžka 12149 m)
1906 - zánik Gerambovskej banskej únie
1950 - ukončila sa ťažba zlato-strieborných rúd
1993 - obnovenie ťažby zlata v Banskej Hodruši

hodrusa-hamre.sk