Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Jelšava (Slovenské rudohorie)
zdroj: www.jelsava.ehistory.sk
pridané:
15.2.2005

Prvé písomné zmienky o Jelšave ako osade súvisia s hradom Jelšava (castrum Ilsva). Hrad sa spomína roku 1243 v listine kráľa Bela IV. Hrad koncom 13.storočia spustol a niekdajšie podhradie sa postupne do 14.storočia premenilo na kráľovskú osadu s rozvinutým baníctvom najmä železnej rudy.

Pravdepodobne v rokoch 1326-1328 získala Jelšava spolu so Štítnikom, Dobšinou a Plešivcom od uhorského kráľa Karola Róberta mestské výsady. Napriek tomu ako poddanské mestečko podliehala svojim zemepánom, rodine grófov Jelšavských. V prvej polovici 15.storočia sa na istý čas Jelšavy zmocnili husitské vojská. Po ich odchode sa na dlhé storočia stalo mestečko súčasťou Muránskeho panstva.

V roku 1453 Turci dobyli Konstantinopol (dnešný Istanbul) a začal sa postupný rast vplyvu Osmanskej ríše na európske krajiny. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1525 sa do priameho kontaktu s krajinou polmesiaca dostalo aj územie Slovenska. Jelšava pocítila neblahé dôsledky vojnového stavu v roku 1556, keď do Muránskej doliny vtrhli Turci z Fiľakova. V meste zhorelo 180 domov a 400 obyvateľov bolo odvlečených do zajatia.

 Koncom 16.storočia aj pod vplyvom orientácie pánov muránskeho panstva bol v Jelšave katolicizmus nahradený protestantizmom. Neskoršie rekatolizačné úsilie čiastočne, hoci len pomaly, ovplyvnilo pomery v meste a jeho okolí. Od 17. storočia sa začal meniť ráz baníckeho mestečka na remeselnícky s remeslami ako sú zvonkárstvo, furmanstvo a podobne. V roku 1828 mala Jelšava vyše 4000 obyvateľov. O rok neskôr mesto postihol rozsiahly požiar. Po ňom bola značná časť Jelšavy vybudovaná nanovo. Väčšina nových mestských i cirkevných budov bola vystavaná v klasicistickom slohu.

Od konca 19.storočia sa v okolí Jelšavy začal ťažiť a spracúvať mastenec a najmä magnezit. V roku 1928 bola otvorená nová magnezitová továreň. V roku 1918 zánikom Rakúsko-Uhorska pripadla Jelšava Československej republike. V rokoch 1938 až 1945 sa Jelšava stala dočasne súčasťou Maďarska. Po skončení druhej svetovej vojny opäť pripadla Československej republike a od roku 1993 je súčasťou novovzniknutej Slovenskej republiky.

V súčasnosti je dominantným priemyselným odvetvím Jelšavy ťažba a spracovanie magnezitu. Počet obyvateľov mesta sa pohybuje okolo troch tisíc. V Jelšave je umiestnená posádka slovenskej armády.

jelsava.ehistory.sk