Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - od 8. do 13. storočia
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
2.1.2005

do 9. storočia

Rok

Událost

733

u Krupky dobýván cín

734

u Jílového dobýváno zlato

740

počátek dolování v Kremnici

743

počátek dolování v Banské Štiavnici

745

založena Banská Štiavnica

770

založena Kremnica

789

bylo nalezeno zlato v Krásné Hoře

898

zmínka o solných pramenech u Prešova

933

začátek dolování zlata v Rychlebských horách

935

nejstarší ražba českých denárů

946

podle Hájkovy kroniky existoval důl Tobola na Jílovsku

947

počátek dolování na Příbramsku

953

rozvoj dolování mezi dnešním Pelhřimovem, Havl. Brodem a Jihlavou

965

zmínka o vývozu českého cínu a zlata ve spisu Ibrahima Ibn Jakuba

969

se zmiňuje o českém stříbře ruský kronikář Nestor

980

zahájení dobývání stříbrných rud na Kaňku u Kutné Hory

985

ražba slavníkovských denárú v mincovně v Malíně u Kutné Hory

do 13. storočia

Rok

Událost

1006

počátek dolování ve Španie dolině a Starých Hamrech

1012

byly otevřeny zlatorudné doly u Zlatých Rýchor na Trutnovsku

1041

založen Most

1045

daroval kníže Břetislav zlatodoly u Stupné na Novopacku ostrovskému klášteru

1056

doloženo rýžování na řece Úpě u Úpice

1068

zmínka o hornících na Slánsku

1072

uherský král Ludvík udělil spišským horníkům kutací práva

1075

zmínka o zlatě z Banské Belé

1075

bylo okolí Kremnice i se zlatými doly v majetku Svätobeňadického kláštera

1086

založeny Rosice

1087

zmínka o rudnících na Kladensku

1102

se u Stupné u Nové Paky těžilo zlato a stříbro

1131

při stavbě hradeb ve Stříbře byly odkryty stříbronosné žíly

1135

se v Žateckém podhradí uvádí též “železník”

1135

majitelé železorudných dolů ve Žďáru nad Sázavou postavili tvrz na jejich ochranu

1139

založeno Hostinné v Krkonoších

1146

nejstarší zprávy o cínu z dnešní Krupky

1156

obnoveno dolování stříbrných a olověných rud ve Starém Městě u Banské Štiavnice

1183

nejstarší písemná zpráva o dolech u Stříbra

1200

byly založeny Přebuz a Jindřichovice

1200

byla založena Rudná na Moravě

1207

byl založen Hrabišín, dnešní Duchcov

1210

bylo zahájeno dolování zlata u Zlatých Hor, dřívějšího Cukmantlu

1213

nejstarší zmínka o Bruntálu

1217

bylo zahájeno dolování v oblasti Banské Štiavnice

1220

byla založena Jihlava

1220

se dobývaly železné rudy v okolí Domašova na Jesenicku

1220

byly dobývány stříbrné rudy u Deblína

1221

byla vystavena první písemná propůjčka na rýžoviště na řece Opavě u Krnova

1223

první písemná zmínka o Orlové a solných pramenech v okolí

1223

byl solný pramen v Prešově již využíván

1223

dostával Bruntál desátky z dolů, které byly otevřeny do vzdálenosti čtyř mil od města

1225

bylo zahájeno dobývání měděných rud ve Smolníku na Slovensku

1226

nejstarší písemný doklad o těžbě zlata na Opavsku

1227

zmínka o hornické osadě Janov u Bruntálu, kde se těžily měděné, stříbrné a zlaté rudy

1227

daroval markrabě moravský Vladislav klášteru v Hradišti železorudné doly u Domášova a Lažan

1230

založena Krupka

1233

byl prodán Humpolec i se zlatými doly Želivskému klášteru

1233

první zmínka o existenci Jihlavy

1234

obdržel Uničov horní právo a byl povýšen na horní město, zmínka o prvních zlatokopech

1234

nejstarší doklad o dolování v oblasti dnešního Havlíčkova Brodu

1235

první písemná zmínka o zlatodolech na Jílovsku

1235

byla založena Banská Štiavnica

1236

daroval markrabí moravský Přemysl Otakar panu Ctiborovi, purkrabímu hradu Veveří, železorudné doly u Lažánek

1237

nejstarší zmínka o dolování v Kutné Hoře

1238

věnoval markrabí moravský Přemysl Otakar železorudné doly u Zablažan klášteru na Velehradě

1239

je doložena hornická obec Hybe se zlatými doly u Liptovského Mikuláše na Slovensku

1240

byl Přemyslem Otakarem II. založen Písek

1240

první písemný doklad o dobývání cínu u Krupky

1240

Stříbro poprvé uváděno jako město

1240

byla Banská Štiavnica povýšena na svobodné královské horní město

1241

se začalo dobývat zlato v Rýchorských horách

1241

byly zničeny doly u Zlatých Hor vpádem Mongolů

1241

objev cínového ložiska anglickými prospektory z Cornawallu v oblasti Krásna

1241

je doloženo rýžování zlata v povodí Zlaté Opavice

1241

na jižních svazích Krkonoš byly dobývány měděné a stříbrné rudy

1241

bylo zahájeno dobývání cínu v oblasti dnešního Nejdku v Krušných horách

1242

první zmínka o Plešivci na jižním Slovensku

1242

byla založena mincovna v Chebu

1242

je uváděna hornická osada Brzotín u Rožňavy

1243

se rýžovalo zlato v říčce Slaná na Rožňavsku

1243

je uváděna těžba zlatých rud ve Smolníku na Slovensku

1243

první zmínka o dolování u Dobšiné a Jasova

1245

byla zahájena nová výstavba Kremnice, která byla zničena vpádem Tatarů

1249

bylo vydáno Jihlavské právo, první horní zákoník

1250

byla založena Revúca na Slovensku

1251

byly objeveny měděné rudy ve Španie dolině u Hodruši

1252

byl v Humpolci ustaven mincmistr

1253

bylo založen Horní Benešov

1253

byl založen Mutěnín u měděných dolů na Domažlicku

1258

byly založeny doly u Utína

1260

byly Kolín a Čáslav uváděny jako báňská města

1260

byly v provozu zlaté rýže u Heřmanových Sejfů v Jeseníkách

1263

se uvádí rozsáhlé rýžování na Bruntálsku

1264

se uvádějí zlaté rýže u Kasejovic na Horažďovicku

1264

nejstarší zmínka o železorudných dolech v Krompachách na Slovensku

1264

byla Gelnica povýšena na město a byly jí uděleny horní svobody

1264

nejstarší zmínka o železorudných dolech v Krompachách

1265

byla Polička povýšena na královské horní město

1265

první písemná zmínka o Velkém Krtiši na Slovensku

1265

bylo Hybe u Liptovského Hrádku povýšeno na horní město a byly mu uděleny městské a horní svobody

1267

byl založen Frývaldov, dnešní Jeseník

1267

byla založena Andělská Hora u Chrastavy

1267

byla založena Ostrava

1267

bylo zahájeno dolování stříbrné rudy u Panenské Hůrky u Chrastavy

1268

bylo zahájeno dobývání zlatých, stříbrných a olověných rud u Horek u Tábora

1268

první zmínka o těžbě soli na Těšínsku

1269

byl veden spor o hranice dobývání a výnosy ze železorudných dolů a zlatých rýží u Domášova mezi klášterem Hradiště a syny Zdislava ze Štemberka, který dopadl ve prospěch hradišťského kláštera

1270

byl založen Pukarec u Banské Štiavnice

1270

byl založen Rýmařov ve Slezsku

1271

byly dobývány stříbrné a olověné rudy v Pohoří a Kletné na Odersku

1271

obdržela Spišská Nová Ves báňská privilegia

1272

nejstarší zpráva o Nýřanech na Plzeňsku

1272

daroval král Přemysl Otakar II rudné doly u Kraslic a Tisové panu Jindřich z Plavna

1273

záznam o těžbě zlata u Jesenice na Rakovnicku

1273

první zmínka o dobývání stříbra a cínu v Jindřichovicích v Krušných horách

1274

je zaznamenána varna soli v Prešově

1275

nejstarší listina s pečetí Banské Štiavnice, která je nejstarší městskou pečetí s hornickými symboly

1275

bylo Stříbro povýšeno na královské město

1276

byla Kutná Hora povýšena na královské horní město

1276

první zmínka o Klášterci, ke kterému patřil Ciboušov, známý výskytem ametystů, které byly těženy pro výzdobu Karlštejna a Svatovítské katedrály

1277

byly ohledány opuštěné zlatodoly u Ĺubelé a Lupči

1278

byly dobývány stříbrné rudy u Hrobu na Teplicku

1280

byla založena Kremnica

1281

zpráva o dolování soli u vsi Lubné na Těšínsku

1282

první písemná zmínka o Krompachách na Slovensku

1284

zprávy o těžbě železa u Kadaně

1288

je doloženo dobývání stříbrných a zlatých rud u Vogelsejfu a Suchého Sejfu v Jeseníkách

1289

jsou doloženy stříbrorudné doly u Macerova, zaniklé osady na Jihlavsku

1290

záznam o těžbě kaolínu ve Vidnavě

1291

první písemný doklad o dolování zlata v Rychlebských horách

1291

obdržela Rožňava horní svobody

1292

první písemný doklad o dolování zlata ve Štěchovicích

1293

Nové Město na Moravě je na listině krále Václava II uváděno i se stříbrnými doly

1294

povolal král Václav II. římského právníka Gozzia z Orvieta, aby s ním sepsal knihy královského horního práva

1296

byl Jeseník povýšen na město, v jeho okolí byly v provozu zlatorudné a železorudné doly

1297

jsou uváděny zlatodoly u Želešic, jižně od Brna

1300

provedl král Václav II. mincovní reformu

1300

byla zahájena ražba českých grošů v kutnohorské mincovně ve Vlašském dvoře

1300

vydal král Václav II. v Kutné Hoře nejstarší Horní zákon Ius regale montanorum pro všechna královská horní města v Království českém, platil s úpravami až do roku 1854

1300

Krupka se stala svobodným horním městem

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info