Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 14. storočie
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
3.1.2005

14. storočie

Rok

Událost

1301

byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mariánských Lázní

1301

byl Budišov nad Budišovkou povýšen na město

1302

první písemná zpráva o Karviné

1302

byla sepsána smlouva o dolování na úpatí kopce Stropníku u Duchcova a o cínových a stříbrorudných dolech u Rýznburku

1304

při obléhání Kutné Hory vojsky císaře Albrechta Habsburského vypustili havíři z dolu Fráty důlní vody a kaly do Vrchlice, čínž jí otrávili, byla to pravděpodobně první chemická válka v Evropě

1305

byla ražena Kuklická štola u Grunty na Kutnohorsku

1305

byl Slaný povýšen na královské město

1305

první písemná zmínka o Fryštátu u Karviné

1306

byl Cukmantl, dnešní Zlaté Hory, povýšen opavským knížetem Mikulášem na horní město a dostal horní svobody

1309

první zmínka o městě Český Krumlov

1310

nejstarší doklad o použití vodního kola v hornictví na dolech u dnešního Havl. Brodu

1310

byly uváděny železorudné doly u Krompach na Slovensku

1311

byl založen nejstarší důl na Roveňském pásmu v Kutné Hoře, zvaný Vinea

1311

první zmínka o huti na Příbramsku

1311

byla v Kutné Hoře zmíněna jáma “U vodního kola”

1312

nejstarší záznam o dolování u dnešních Kašperských Hor

1313

byly uděleny městské svobody a výsady Falknovu nad Ohří, dnešnímu Sokolovu

1313

byla pořízena pečeť kutnohorskému havířskému Pořádku

1314

zpráva o těžbě měděných a olověných rud v Oloví a Studenci

1315

došlo k zatopení stříbrorudných dolů ve Starých Horách u Jihlavy

1315

první zpráva o nálezu zlata u Nepomuku u Klatov

1316

zmínka o rýžování zlata u Heřmanových Sejpů v Krkonoších

1317

byla Gelnica povýšena na královské horní město

1318

byla založena osada Velhartice

1318

potvrdil král Jan Lucemburský privilegium pro Kutnou Horu, podle kterého nesmí být město zastaveno nebo odtrženo od České koruny a Kutná Hora byla povýšena na královské horní město

1318

byla obnovena a ražena Starohorská štola v Horním údolí u Zlatých Hor

1319

byly v provozu doly na zlato a stříbro u Lipnice nad Sázavou

1319

byla zahájena těžba zlata u Mníšku pod Brdy a u Lestnice

1319

darovala královna Eliška zlaté rýže u Klínce na Brdech Zbraslavskému klášteru

1321

byl založen Nový Knín

1321

byly založeny stříbrorudné doly u Pukance na Slovensku

1321

byl založen Dubenec u Příbrami

1321

město Cheb dostalo právo flosovat a markovat krásenský a slavkovský cín (přetavovat, čistit a puncovat)

1324

byl zřízen hornický špitál v Kutné Hoře

1325

král Jan Lucemburský zahájil ražbu první zlaté mince v Čechách, českého dukátu z jílovského a kašperskohorského zlata

1326

nejstarší zmínka o Jílovém v městské knize Starého města Pražského

1326

byla založena Dobšiná

1327

uherský král Karel Robert I. udělil báňské svobody Kremnici

1327

král Jan Lucemburský dal panu Petru Vokovi z Rožmberka do zástavy zlatodoly ve Všechlapech, Záblatí, Karrenberku (Roudný), Sedlčanech, Lešeticích, Bělčicích, Újezdci, Zahořanech a Zákoutí

1327

Smolník a Gelnica obdržely horní řády a výsady

1328

poškodilo silné zemětřesení mnoho dolů u Jihlavy a Žďáru nad Sázavou

1328

byla Kremnica povýšena na svobodné královské horní město

1328

byla zahájena výroba železa v Jeseníku, nejstarší zpráva o slezském železářství

1330

byla zahájena těžba zlata a stříbra v Pezinku

1330

byl Nový Knín povýšen na město

1331

byla ve Zlatých Horách ve Slezsku zřízena mincovna

1331

dal král Jan Lucemburský do zástavy Jílové a Nový Knín i se zlatodoly Oldřichu Zajíci z Valdeka

1331

byly v Kremnici v provozu vodní kola a suché stoupy

1332

byl Smolník povýšen na svobodné královské horní město

1333

nejstarší zmínka o dolech na stříbro u Hor sv. Kateřiny

1335

byla zahájena ražba florénů - kremnických dukátů v Kremnici

1336

je doloženo dobývání zlata u Klínce na Brdech

1336

bylo Staré město na Moravě povýšeno na horní město

1336

byla Mikuláši Bořitovi propůjčena nálezná jáma mezi Lazcem a Bohutínem na Příbramsku

1336

byla v Kutné Hoře udělena propůjčka na důl s “koňským kolem”

1337

byly dobývány zlaté a stříbrné rudy u Nové Baně

1337

je doloženo dobývání zlata v Kasejovicích na Blatensku

1337

záznam o těžbě zlata u Kamíku nad Vltavou

1337

dal král Jan Lucemburský do zástavy všechny zlatodoly v Čechách Petru Vokovi z Rožmberka, kromě Kašperských Hor, Jílového, Chotěšova, Pomuku, Teplé a Let

1337

byly uděleny báňské svobody Švedláru a Mníšku nad Hnilcem na Slovensku

1337

bylo v provozu zlaté kutiště u Zákoutí pod Štěpanickým hradem v Krkonoších

1338

zápis o zlatodolech u Podmok na Sedlčansku

1338

nejstarší záznam o dolování na Roudném na Vlašimsku

1338

je doloženo dolování zlata u Smolotel a Líšnice na Příbramsku

1338

dal král Jan Lucemburský do zástavy peru Vokovi z Rožmberka zlatodoly v Jílovém, Rejštejně a Pomuku

1339

zmínka o dole Rousy v Kutné Hoře

1339

zmínka o dolech na zlato v lese Hay u Horního Slavkova

1339

doloženo dolování zlata u Štěchovic

1339

záznam o dolování zlata u Unčína u Ústí nad Labem

1339

založeny stříbrorudné doly u Přísečnice v Krušných horách

1339

těžba polodrahokamů u Ciboušova

1339

je doložen Moravský Beroun a tamní těžba železných rud

1339

jsou doloženy doly na Špitzenberku u Kutné Hory na Rejzském pásmu

1340

byly otevřeny doly na stříbro, cín a olovo u Jindřichovic v Krušných horách

1340

byl objeven cín u Přebuze

1340

byla zahájena těžba zlata u Hartmanic u Kašperských Hor

1340

byla zahájena těžba zlata a antimonitu u Pezinku

1341

byla založena osada Kufferbach, dnešní Rudňany

1341

jsou doloženy zlaté rýže u Nerezdic na Mirovicku

1341

v okolí Nejdku byl rýžován cín

1341

bylo vydáno nejstarší povolení k rýžování zlata na Líšnickém potoku u Milína

1341

byl hlášen nález zlata u Jehnědna na Písecku

1341

nejstarší zpráva o dolování u Krásné Hory

1342

je doloženo dobývání železných rud u Tachova

1343

byly kutnohorské doly zpustošeny zemětřesením

1344

bylo těženo zlato u Horažďovic

1344

byly uděleny horní svobody Staré Vodě u Spišské Nové Vsi

1345

byly v Jemnici objeveny nové zlatonosné žíly, Jemnice povýšena na horní město

1345

byl Pukanec povýšen na královské horní město

1345

byla Nová Baňa povýšena na svobodné královské horní město

1345

doloženo rýžování zlata na Líšnickém potoku na Brdech

1345

Kašperské Hory povýšeny na město

1347

byla dohotovena královská koruna ze zlata vytěženého na dole Radlík v Jílovém

1347

je doloženo dolování cínu v Rolavě u Přebuze

1348

bylo Jílové povýšeno na královské horní město

1348

byly založeny stříbrorudné doly u Koječína na Humpolecku

1348

nejstarší doklad o obci Ruda nad Moravou se železorudnými doly

1350

byla zahájena těžba železných rud na Kumštátsku

1350

je doložena těžba železných rud u Adamova na Moravě

1350

byla založena Lubietová na Slovensku

1350

je doložen stříbrný důl u Nového Města pod Smrkem

1350

vydal král Karel IV. zákaz vývozu stříbra z Čech

1350

udělil král Karel IV. horní svobody Hroznětínu na Karlovarsku

1351

byly dobývány železné rudy v dole Hrouda u Zdic

1351

odbržely České Budějovice městská práva

1352

je doloženo dolování olověných a stříbrných rud u Štampachu na Sokolovsku

1352

byly v provozu hamry v Markušovcích u Spišské Nové Vsi

1352

se těžila rumělka u Horních Lubů v Krušných horách a na Dědově hoře u Berouna

1352

nejstarší zápis o Litvínově

1354

zprávy o Rudňanech, Kufferbachu a Poráči na Slovensku

1355

byly Krásnu a Hornímu Slavkovu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu

1356

9.1. byla králen Karlem IV. vydána Zlatá bula, ve které jsou kovy rozděleny na vyšší a nižší

1356

přiznal král Karel IV. všem kurfiřtům horní regál na všechny kovy a sůl

1357

první písemná zmínka o Horním Slavkově

1357

byly poničeny a zatopeny jílovské zlatodoly

1357

nejstarší zmínka o Pramenech na Hornoslavkovsku

1357

byla zahájena těžba železných rud na Ronovsku

1357

byly založeny Kraslice v Krušných horách

1357

nejstarší doklad o Revúci na Slovensku

1359

písemná zpráva o Nižném Medzevu u Košic a železorudných dolech v okolí

1359

potvrdil král Karel IV. Jihlavě městské a horní právo

1360

byla dána do provozu mincovna v Jílovém

1360

byli zváni kutnohorští havíři a technici do služeb míšeňských markrabí jako urburéři a mincmistři

1363

bylo v Jílovém v provozu asi 46 dolů

1363

první zmínka o dole Osel v Kutné Hoře

1364

byly doloženy železorudné doly u Osové Bitýšky na Moravě

1366

je doloženo dolování zlata u hradu Kámen na Pacovsku

1367

je doloženo dobývání fluoritu v Blahuňově u Krupky

1367

byly zatopeny doly v Jílovém a Novém Kníně

1367

bylo obnoveno rýžování zlata u Radětic

1368

byly vydány horní svobody pro Slovinky, Krompachy, Švedlár, Mníšek nad Hnilcem, Jaklovce, Folkmár, Prakovce, Margecany a Helcmanovce

1370

byly povýšeny Kraslice na horní město

1370

byly otevřeny olověné a měděné doly u Telnice

1370

bylo obnoveno dolování stříbrných rud v Rohozné u Jihlavy

1370

byl dobýván cín u Pramenů

1370

nejstarší zpráva o Čisté

1372

byl Smolník povýšen na královské horní město

1374

zmínka o železorudných dolech u Jeseníku

1376

povodně a zemětřesení zpustošily doly na Jihlavsku

1376

byly dobývány železné rudy u Třebíče

1376

byla podepsána zakládací listina Handlové uherským králem Ludvíkem I.

1377

byla ražena štola Hackelberg u Zlatých Hor

1377

zpráva o zlatorudném mlýnu v Heleníně u Jihlavy

1378

byl objeven cín na Cínovci v Krušných horách

1378

vydal král Karel IV. nový mincovní řád

1379

je doloženo dobývání cínu na Komáří Hůrce u Krupky

1379

byla zahájena těžba železných rud u Železného Újezdu na Rožmitálsku

1379

byla Lubietová povýšena na svobodné královské horní město

1379

je doložena obec Ruda u Rakovníka, kde se dolovala železná ruda

1379

báňský technik Jan Čechoslav pozván do Freiberku, aby tam postavil vodotěžný stroj

1380

byly Brezno a Spišská Nová Ves povýšeny na královská horní města

1380

bylo zahájeno dobývání cínu u Potůčků na Hornoblatensku

1380

byla zahájena těžba stříbra a mědi v Přísečnici v Krušných horách

1382

je doloženo rýžování zlata u Štěpánova u Vlašimi

1383

nejstarší zpráva o dolech v Černém dole v Krkonoších

1383

byly u Hýskova v Brdech těženy železné rudy

1384

se ustavilo hornické družstvo pro stavbu chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, bratrstvo Těla Božího

1385

nejstarší zmínka o dole Monstrance u Adamova na Rudolfovsku

1385

je doložena zmínka o nejstarší dědičné štole na Slovensku v Kremnici

1385

jihlavský notář Jan z Gelnhausenu přeložil do němčiny horní zákon Ius regale montanorum a jeho znění zapisoval synchronně v češtině, latině a němčině

1385

doly u Vesce na Českobudějovicku byly osvobozeny od placení desátků

1386

byl zřízen úřad nejvyššího mincmistra

1388

byla zahájena stavba chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

1388

byl založen Svaz středoslovenských báňských měst podle zápisů v městských knihách Banské Štiavnice a Banské Bystrice

1389

byly těženy železné rudy u Kardašovy Řečice

1389

byly těženy železné rudy u Berouna, byla postavena huť

1390

nejstarší zmínka o stříbrných hutích v Banské Štiavnici

1390

byla zahájena těžba rtuti u Malachova na Banskobysricku

1391

byly založeny stříbrorudné doly u Jezdovic u Třeště

1400

jsou doložena rýžoviště zlata u Břežan na Horažďovicku

1400

byla ražena Horní Bieberova štola v Banské Štiavnici a letopočet tohoto roku je vytesán do boku štoly ve vzdálenosti 1600 m od jejího ústí

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info