Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 15. storočie
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
5.1.2005

15. storočie

Rok

Událost

1401

10.6. vydal král Václav IV. nařízení o důlních lánech a změně kuksů

1401

byla ražena v Rokytnici nad Jizerou štola pro nový důl

1403

16.3. zápis v městské knize v Duchcově o uhelném dolu, první písemná zmínka o dobývání hnědého uhlí v Čechách

1405

je doloženo rýžování zlata mezi Rumburkem a Vansdorfem

1408

doložen záznam o prvním vodním kanálu pro cínové doly v Krásnu

1410

vyměřen nálezný důl v Mrkovicích u Stříbra

1410

záznam o železném hamru v Moravském Berouně

1410

byla Rožňava povýšena na královské horní město

1410

bylo zahájeno dobývání zlata v oblasti Krásné Hory

1412

záznam o rýžování zlata u Nového Vrbna na Bruntálsku

1412

nejstarší zmínka o dolech v Kraslicích v Krušných Horách

1414

byly vydány horní řády pro Rožňavu, Nedabulu a Čučmu na Slovensku

1420

Husité zničili jílovské zlatodoly

1422

zaniklo dolování v oblasti dnešního Havlíčkova Brodu

1424

byly Husity zničeny zlatodoly v Novém Kníně

1426

jsou doloženy zlatorudné doly u Paště na Kašperskohorsku

1429

byly otevřeny stříbrné, měděné a cínové doly v Hamrštejnu u Chrastavy

1430

dostaly Zlaté Hory ve Slezsku mincovní právo

1430

byla zavedena povinná evidence “měkkého” dolování v Jeseníkách u městského písaře ve Zlatých Horách

1433

byla Gelnica povýšena na svobodné královské horní město

1434

vydal Kašpar Šlik horní řád pro doly v okolí Tisové v Krušných horách

1435

nařídil císař Zikmund hledání soli u Solné Baně

1437

obnovil císař Zikmund všechna původní práva a výsady Kutné Hoře, Jílovému a Novému Knínu

1437

bylo uděleno Kašparu Šlikovi mincovní právo a horní regál

1437

bylo vydáno povolení k dolování u Michalovývh Hor

1440

bylo Rollmerem postaveno vodotěžné zařízení pro doly v Kremnici

1442

nejstarší zmínka o Nifelském pásmu u Kutné Hory

1443

velké zemětřesení v Kremnici a Banské Štiavnici zničilo většinu dolů

1443

nastal velký zával na dole ve Šturci na Slovensku (Kremnica)

1449

zmínka o rýžování zlata v Maršově na Teplicku

1450

bylo obnoveno dolování v Novém Kníně

1450

bylo objeveno stříbro u Hrobu u Mostu

1452

v Mikulově u Teplic otevřena štola Lehnschaffer pro těžbu stříbrných rud

1453

byla Banská Belá povýšena na svobodné horní město

1454

jsou doloženy cínové rýže a doly u Boru, Pramenů, Kynžvartu a Kladské

1454

potvrdil král Ladislav Pohrobek privilegium císaře Zikmunda o navrácení původních práv a majetku starým kutnohorským horníkům, kteří za husitských válek museli opustit Kutnou Horu

1456

byl hlášen nález stříbrných rud u Českého Krumlova

1456

byly založeny cínové doly u Sitiny na Tepelsku

1458

byla otevřena cínová ložiska u Cínovce , Jelení a Nejdku

1459

byly přiznány horní svobody Přísečnici v Krušných horách

1461

udělil král Jiří z Poděbrad nové horní řády Novému Knínu a Krásné Hoře

1462

nejstarší záznam o prodeji kutnohorské mědi

1463

zahájení dolování uhlí u Malých Přílep na Kladensku

1463

je doložena těžba železných rud na Dědově hoře u Hořovic

1464

byl vydán horní řád pro Krupku

1464

byly dobývány železné rudy u Dvora Králové

1465

se stal Mníšek nad Hnilcem poddaným báňským městem Spišského hradu

1466

do Svazu středoskovenských báňských měst vstoupila Banská Belá

1467

byl v Kutné Hoře zřízen horní soud

1468

byl učiněn zápis o krádeži rudy na dole Flašary v Kutné Hoře

1469

byla postavena první odstříbrovací pec na Slovensku v Banské Bystrici

1470

nejstarší zmínka o dolech u Stříbrné Skalice

1470

byly za uherských válek zpustošeny doly u Horního Benešova

1471

byly v provozu olověné doly v Mikovicích u Kralup

1472

se rýžovalo zlato u Lobenavy na Šluknovsku

1473

je doloženo dobývání stříbrných rud na Českokrumlovsku

1473

v Kutnohorském graduálu je nejstarší zobrazení důlního vozíku a těžního žentouru v Kutné Hoře

1474

bylo dolováno zlato u Tolštejna u Jiřetína

1474

nejstarší zmínka o Poráči u Rudňan

1475

povolil Jindřich Vok z Rožmberka dolovat stříbro u Českého Krumlova a udělil krumlovským těžařům horní svobody a báňský řád

1477

byl Hrob u Duchcova povýšen na horní město

1477

první zmínka o Rejzském pásmu v Kutné Hoře

1478

byla Krupka povýšena na horní město

1479

byl Nový Knín povýšen na královské horní město

1480

je doloženo rýžování zlata u Chrastavy

1480

byla otevřena štola a nový cínový důl na Pískovci u Horní Blatné

1480

je doložena zpráva o hamrech v Přibyslavi

1482

byly otevřeny olověné doly u Chrastavy

1485

byla objevena měď u Měděnce v Krušných Horách

1486

byly otevřeny stříbrné doly v Boru u Pramenů

1486

bylo vydáno nařízení krále Vladislava II. o změnách organizace prodeje rud

1487

byla uzavřena smlouva o založení Svazu hornoslovenských báňských měst - Gelnica, Smolník, Rudabanya, Jasov, Telkibanya, Rožňava a Spišská Nová Ves

1489

uvádí se cínová huť u Lokte nad Ohří

1490

založena obec Libníč u Českých Budějovic, kde se těžilo zlato

1491

vydal král Vladislav II. privilegiun pro doly u Chebu

1491

byl otevřen stříbrný důl ve Stříbrníkách u Ústí nad Labem

1491

byly Rychleby povýšeny na horní město

1491

byly otevřeny železorudné doly na Malém a Velkém Geisbergu u Chebu

1492

bylo sepsáno Kremnické horní právo a řád

1494

bylo v Kutné Hoře vydáno nařízení, že havíř může mít v dole jen kedno pachole ( učně ), které smí dělat jen lehčí pomocné práce

1494

bylo zahájeno ražení Hodrušské štoly v Banské Štiavnici, později pojmenované štolou císaře Františka Josefa

1494

byla v Banské Bystrici založena první veřejná báňská společnost bratří Fuggerů pro obchod a těžbu slovenské mědi, byla to první veřejná obchodní společnost v Evropě

1494

začaly havířské bouře v Kutné Hoře

1494

se narodil Jiří Bauer - Georgius Agricola

1495

bylo zahájeno ražení štoly Jiří v Horním Slavkově

1495

bylo zahájeno ražení Staré štoly v Horním Slavkově, později nazvané Štola starých štolníků

1496

byla vykonána poprava kutnohorských havířů v Dubu u Poděbrad, čímž byly ukončeny havířské bouře a stávky

1496

byla ukončena stavba měděné huti v Tajově u Banské Bystrice

1496

bylo zahájeno dobývání stříbrných rud u Chrastavy na Liberecku

1497

udělil král Vladislav II. horní svobody Příbrami

1497

začal Martin Thurzo využívat srážení mědi z cementačních vod ve Smolníku

1497

je doložena štola Mikuláš v Hodruši

1497

je doloženo dobývání stříbrných rud u Pelhřimova

1497

jsou dobývány stříbrné rudy u Ratají nad Sázavou

1498

byly Michalovým Horám uděleny první horní svobody

1498

jsou otevřeny olověné a stříbrné doly Jimramek a Nové Štěstí u Stříbra

1498

byl otevřen důl Csengöbanya na stříbrné a měděné rudy u Rožňavy

1499

byly otevřeny stříbrné doly u Hřenska ve Včelákově

1500

byl založen Měděnec

1500

byl otevřen železorudný důl v Chrbině u Malých Přílep

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

referaty.sk