Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 16. storočie (prvá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
7.1.2005

16. storočie (prvá polovica)

Rok

Událost

1504

byla založena Belianská dědičná štola u Banské Štiavnice

1504

byl veden spor o železorudné doly v Železné Ruděl, je to nejstarší zpráva o tamním dolování

1505

bylo zahájeno dolování u Michalových Hor

1507

vydal Jan Pluh z Rabštejna nový horní řád pro Horní Slavkov

1509

bylo zahájeno ražení Těžařské štoly u Horního Slavkova

1509

byl vydán horní řád s bezpečnostními předpisy pro Krupku

1509

byla zahájena ražba štoly David v Banské Belé

1510

byly postaveny v Horním Slavkově první žentourové těžní stroje s jedním lanem

1510

byl proveden v děkanské knize záznam o prvních hornických pracích v Jáchymově

1511

byly Velhartice povýšeny na horní město, byly uděleny první důlní propůjčky

1512

první zmínky o ražbě štoly v Jáchymově

1512

byly v Kremnici zavedeny mokré stoupy

1513

byl vydán horní řád pro doly u Stříbra

1513

byla zaražena dědičná štola Prokop ve Stříbře Jakubem z Fulgbaussu

1514

byla postavena Puškařova stoka pro doly a hutě v Horním Slavkově

1514

počátek dolování v Ratibořicích

1515

byl v provozu železorudný důl u Bludné v Krušných Horách

1515

první zmínky o Hoře sv. Kateřiny

1515

nejstarší zpráva o Hoře sv. Šebestiána

1515

první propůjčka dolů na cín u Bludné

1515

Petr Vok vydal horní řád pro stříbrné doly u Českého Krumlova, zmínka o vyměřování dolů kompasem

1516

byl postaven nový mlýn na mletí rud v Jílovém

1516

zahájeno dolování stříbra a cínu u Abertam

1516

byl otevřen první kamencový důl u Chomutova

1516

byl objeven Hubský peň u Horního Slavkova

1516

byl založen Jáchymov, původní název Konradsgrün

1516

Těžařská štola v Horním Slavkově nafárala stříbrné žíly

1516

byla v Horním Slavkově zahájena ražba Chebské štoly

1517

bylo zahájeno dolování u Božího Daru

1517

byl postaven žentourový těžní stroj na nálezné jámě na Ondřejské žíle v Jáchymově

1517

byl v Jáchymově zřízen horní úřad

1518

byl zveřejněn jáchymovský horní řád Štěpána Šlika, ve kterém je poprvé zohledněn pracovní úraz

1519

byla zahájena ražba jáchymovských tolarů

1519

vypukly první hornické bouře v Horním Slavkově

1519

byly uděleny první propůjčky na doly u Hor Matky Boží

1519

byl v Jáchymově postaven špitál

1519

nejstarší zpráva o dobývání zlata na Zlatém Chlumu u Jeseníku

1519

nejstarší záznam o jámě Weiden v Banské Štiavnici

1519

byl ve Vejprtech zřízen horní úřad

1519

bylo v Jáchymově zavedeno propírání rud přes plachtovinu, tzv. sázení

1520

6.1. byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město

1520

byla v Horách Matky Boží zaražena dědičná štola Sv. Kryštofa

1520

byly králem Ludvíkem uděleny horní svobody pro doly u Vrchlabí

1520

byly v Jáchymově zavedeny mokré stoupy

1520

byla v Horách Matky Boží postavena stříbrná huť

1520

je doloženo dobývání zlata a stříbra v Javorníku ve Slezsku

1520

je ražena dědičná štola u Přísečné na Českokrumlovsku

1520

byl rýžován cín u Jindřichovic v Krušných Horách

1520

byly založeny Ratibořské Hory

1521

byla udělena privilegia stříbrným dolům u Prachatic

1521

nejstarší zmínka o dolování zlata u Rožňavy

1521

byla zahájena těžba cínu u Nového Města pod Smrkem

1521

byl postaven první vratný vodní vrátek v Abertamech

1521

byly založeny hutě u Raspenavy

1521

nejstarší zprávy o železorudných dolech u Rožňavy

1522

byly Hory Matky Boží povýšeny na svobodné horní město

1522

bylo sestrojeno měchové dmychadlo pro větrání štoly Barbora v Jáchymově

1522

bylo zavedeno první četkové čerpadlo v dole Sv. Kristýny v Jáchymově

1522

bylo vydáno povolení pro otevření dolů Sv. Anna a Sv. Barbora u Nedabyle u Rudolfova

1522

při ražbě prorážky z dolu Halíře do dolu Čapčoch v Kutné Hoře nastal průval vod ze stařin, zahynulo 18 havířů

1523

byla vydána první odborná kniha jáchymovského lékaře V. Payera o hornických chorobách z povolání

1523

Oloví obdrželo svobody po objevu olova a stříbra

1523

bylo vydáno povolení ke svobodnému dobývání všech druhů rud v Uhrách

1523

nejstarší zpráva o “měkkém” dolování na Opavici u Markvartic

1524

byla zaražena “Radšachta” na Hubském pni u Horního Slavkova

1524

se v dole Fráty na Kaňku udusilo 12 havířů

1524

bylo postaveno první četkové čerpadlo v Horním Slavkově

1524

byly objeveny kobaltové a cínové rudy v Loučné u Jáchymova

1524

obdrželo Horní bratrstvo v Příbrami pečetidlo

1524

byl vydán horní řád pro doly ve Zlatých Horách ve Slezsku

1525

byla postavena první mokrá stoupa v Horním Slavkově

1525

vypukly první hornické bouře na Jáchymovsku

1525

z tohoto roku je doložena hornická klopačka v Hodruši

1526

bylo obnoveno dolování u Ratibořských Hor

1526

se v Čechách začal dobývat arsenik

1526

Vok Purovský ze Sovince vydává Ayn liblichs puecher - první příručku pro prubéře

1526

zahájila činnost mincovna v Horním Slavkově, která mincovala stříbro z Těžařské štoly, byla v provzu jen jeden rok

1527

byla zrušena huť u Bohutína na Příbramsku

1527

ke doloženo dobývání stříbrných rud u Stinavy u Plumlova

1527

bylo obnoveno dolování zlata u Štěchovic udělením propůjčky na Červený důl

1527

byly dobývány stříbrné rudy u Roztok u Ústí nad Labem

1527

je doloženo dolování u Svaté Hory u Příbrami

1527

bylo zahájeno dolování u Květné na Příbramsku

1527

došlo k zatopení hornoslavkovských stříbrných dolů

1528

byla Hora sv. Kateřiny povýšena na svobodné horní městečko

1528

uzavřel Ferdinand I. s Hanušem Pluhem z Rabštejna smlouvu o placení cla z vývozu cínu

1528

byli Šlikové zbaveni mincovního práva a práva na výkup stříbra, ty převzal stát

1528

byla ražena Hluboká štola v Horním Slavkově, později zvaná štolou Sv. Jiří

1528

byl založen Boží Dar

1528

Rokytnice u Liberce obdržela horní privilegia

1528

bylo v dole Čapčoch v Kutné Hoře postaveno odvodňovací zařízení

1529

se dokládají nejstarší doly na stříbro u Ledče nad Sázavou

1529

byl v Jáchymově poprvé ražen “Polský groš”

1529

vypukla v Kutné Hoře morová epidemie, která si vyžádala 3000 obětí

1529

Zlaté Hory a Jeseník byly povýšeny na horní města

1529

byly založeny Abertamy

1529

je poprvé doloženo dolování mědi u Tří Seker v Krušných Horách

1530

udělil král Ferdinand I. horní výsady pro doly u Hroznětína, Horního Hradu a Himlštejna

1530

daroval král Ferdinand I. stříbrné pečetidlo Hornickému bratrstvu na Březových Horách

1530

je doloženo dolování zlata v Havírkách u Písku na dolech Sv. Rocha, Sv. Bernarda, Sv. Kleofáše a Sv. Mikuláše

1530

bylo založeno Hornické bratrstvo v Jílovém

1530

byly v Jáchymově a Abertamech zaváděny vodní velkovrátky s vratným kolem

1530

byla založena Loučná u Jáchymova

1530

byly Nalžovské Hory povýšeny na horní město

1530

byly objeveny stříbrné rudy u Vejprt v Krušných Horách

1530

byl nalezen cín u Horní Blatné

1530

byla vyměřena nová vodní stoka ke krásenskýn a hornoslavkovským dolům

1530

byl založen Měděnec v Krušných Horách

1530

napsal Agricola první publikaci - Bermannus sire de re metallica

1531

byl vydán nový horní řád pro cínové doly v okolí Horního Slavkova a Krásna, obsahoval i preambuli pro stříbrorudné doly

1531

bylo zahájeno dobývání cínu u Horní Blatné a Abertam

1531

byly v provozu cínová rýžoviště u Božího Daru

1531

byla založena Horní Blatná

1531

se Boží Dar stal svobodným horním městem

1531

byly otevřeny stříbrorudné doly u Věže na Pelhřimovsku

1532

byl hlášen nález cínu u Perninku

1532

je doloženo dolování u Hlincovy Hory na Rudolfovsku

1532

byly postavena cínové hutě u Horní Blatné a v provozu největší cínový důl Wolfgang

1533

byla v provozu štola Klugalbert v Bankách

1533

byl Janem Pluhem vydán nový vodní řád pro hornoslavkovskou a krásenskou stoku

1534

30.3. bylo podepsáno Narovnání o hory a kovy mezi českými stavy a Ferdinandem I., panovník se vzdal určité části regálního práva ve prospěch stavovských pozemkových majitelů

1534

zhotovil Zikmund Prášek mapu Poličanské štoly pomocí důlního kompasu, je to nejstarší dochovaná důlní mapa v Evropě

1534

byly objeveny stříbrné žíly u Horní Blatné

1534

byl zrušen vrchní horní soud v Jihlavě a převeden do Jáchymova

1534

byla opuštěna štola Windischeuten v Bankách

1535

byly poprvé v Banské Štiavnici použity žentourové vodotěžné stroje

1535

nejstarší zmínka o dolování zlata na levém břehu Sázavy u Jílového

1535

byla ražena Žižkova štola k dolu Plimle v Jílovém, později nazvaná štola Sv. Václava

1535

při vyměřování dolů ve Španie dolině bylo poprvé použito na Slovensku důlního kompasu

1535

v dolech u Nové Baně byla poprvé na Slovensku použita pístová důlní čerpadla

1535

byla zahájena ražba Schnödovy štoly na Vysokém Kameni u Krásna

1536

vydal Ondřej Schuh z Kutné Hory nejstarší knihu o amalgamaci zlata

1536

byla v Horním Slavkově zaražena štola Michala von Kemnitz

1536

byla v Horním Slavkově zahájena ražba Schnödovy štoly jako odbočky Jiřské štoly

1537

byla Krupka povýšena na královské horní město

1537

byla štola Matej v Horné Rovni propůjčena pod jménem Nová Biberova dědičná štola

1537

byl vydán nový horní řád pro doly u Jemnice

1538

byl vydán lesní řád pro Jáchymov

1538

bylo vydáno první povolení k těžbě stříbra a mědi u Tří Seker na Mariánskolázeňsku

1538

nejstarší zpráva o dolování u Křesetic na Kutnohorsku

1538

byly otevřeny stříbrorudné doly v Podlesí u Příbrami

1538

byl postaven železný hamr v Javorníku ve Slezsku

1539

byl v Abertamech postaven další velkovrátech s vratným kolem a zavedeno čerpání důlních vod dvojicí kožených vaků

1539

byla v Hlubokém Žlebu ražena štola u Opavice

1539

byly otevřeny doly na grafit u Hašlovic na Českokrumlovsku

1539

se rýžovaly drahokamy na Jizerské louce

1539

byl vydán horní řád pro železorudné doly u Olomučan a Adamova

1539

bylo zahájeno ražení štoly Kašpara Pluha v Horním Slavkově

1539

byla ražena štola Bohaté sv. Barbory u Čisté

1540

nařídil král Ferdinand I. zákaz vývozu stříbra z Čech

1540

byla zahájena stavba Blatenského příkopu z Božího Daru do Horní Blatné

1540

byla založena Andělská Hora u Bruntálu

1540

Vlastějovice povýšeny na městečko

1540

bylo dobýváno černé uhlí u Radnice na Plzeňsku

1540

byla zahájena těžba železných rud u Milína na Příbramsku

1540

byl otevřen stříbrorudný důl v Přísečnici

1540

byl zhotoven opálový náhrdelník pro královnu Isabelu z dubnických opálů

1540

byl hlášen nález stříbra u Mikulova v Krušných Horách

1540

byla založena Hora sv. Šebestiána v Krušných Horách

1540

zaniklo dolování v Nalžovských Horách

1540

byla zaváděna první jednoduchá pístová čerpadla v Jáchymově a Abertamech

1541

byl vydán Denní pořádek pro doly u Horního Slavkova

1541

byly Kraslice povýšeny na svobodné horní město

1542

vydal král Ferdinand I. horní řád pro doly v Rýmařově, Haknštejně a Horním Městě na Moravě

1542

byly otevřeny železorudné doly u Telče a Slavonic

1542

byly otevřeny stříbrné doly u Dolního Kramolína

1542

byl vydán zákaz dětské práce v kutnohorských dolech

1542

byla dokončena ražba štoly Finsterort v Hodruši

1542

byly uděleny výsady dolům u Mikulova v Krušných horách

1543

vydal král Ferdinand I. povolení k dolování mědi u Hracholusk na Rakovnicku

1543

bylo dolováno zlato v Kytíně u Dobříše

1543

byly v Horním Slavkově zaváděny dvoulanové těžní žentoury

1544

byly u Hvězdonic u Jihlavy v provozu kamencová huť, solivarna a stříbrný důl

1544

zahájena výroba vitriolu a kamence na Rabštejnsku

1544

vydáno povolení k dolování u Skřivaně a Bukova na Rakovnicku

1544

byly založeny stříbrorudné doly u Třeště a Jedlova na jihozápadní Moravě

1545

byly jáchymovské doly podřízeny královské správě

1545

je doloženo hlubinné dobývání cínu v Hřebečné

1545

bylo zahájeno ražení štoly Božího Daru u Horního Slavkova

1545

byly otevřeny cínové doly na Plešivci v Krušných horách

1545

byly otevřeny cínové doly u Smrkovce na Kynžvartsku

1546

byla Přísečnice povýšena na královské horní město

1546

byla Svoboda nad Úpou povýšena na horní město

1546

byly uzavřeny Oselské doly v Kutné Hoře a trvale opuštěny

1546

byla založena podnikatelská společnost pro vybudování Heinzovy stoky v Horním Slavkově

1546

byla zahájena ražba Pinsingerské štoly u Kfel

1547

byla zahájena ražba štoly Eliáš a Jména Božího u Krásna

1547

byla ukončena činnost královské mincovny ve Vlašském dvoře v kutné Hoře

1547

byli Šlikové zbaveni veškerých práv v Jáchymově

1547

božídarské cínové doly přešly do vlastnictví krále

1547

byl Jáchymov povýšen na svobodné horní město

1547

byla zaražena dědičná štola dolu Abraham u Rudolfova

1547

byly Horní Slavkov a Krásno povýšeny na svobodná horní města

1547

byly založeny stříbrné doly u Vrbice mezi Kutnou Horou a Havl. Brodem

1547

byl udělen horní řád pro rudolfovské doly

1547

byly České Budějovice a Vodňany povýšeny na královská horní města

1548

byl vydán horní řád pro revíry Hřebečnou, Perning, Hroznětín, Horní Blatnou, Boží Dar, Kaff a Komáří Hůrku

1548

Jan Stange obdržel privilegium pro odsiřování uhlí při jeho spalování

1548

byl vydán báňský řád pro železné doly

1548

byly raženy štoly Klinger a Jan v Horním Slavkově

1548

byl vydán horní řád pro Litrbachy

1548

byl vydán horní řád pro “lesní cínové doly”

1548

byl objeven Schnödův peň u Krásna

1548

byla Horní Blatná povýšena na královské horní město

1548

byl založen Jiřetín pod Jedlovou, kde se dobývaly stříbrné a měděné rudy

1549

Ferdinand I. odejmul rudokupcům právo na výkup rud, toto právo převzal stát a rudy tavil ve státních hutích

1549

byla zahájena ražba Svatojánské štoly v Banské Štiavnici

1549

byla zaražena dědičná štola Sv. Trojice v Banské Štiavnici

1550

byl vydán v Horním Slavkově nový vodní řád

1550

Ferdinand I. se pokusil zařadit uhlí mezi vyhrazené nerosty, pro odpor českých stavů se tak nestalo

1550

byla zahájena ražba štoly Svatých tří králů u Zlatých Hor

1550

byl založen báňský rybník Mrhal u Rudolfova

1550

byla v Jáchymově vynalezena a postavena první míhadla pro přenos pohybové energie na větší vzdálenost

1550

byla hloubena jáma dolu Nevěřící Tomáš na Cínovci

1550

byla ražena Královská štola ve Zlatých Horách

1550

vydal Havířský pořádek v Kutné Hoře prohlášení o povinném členství všech havířů v Pořádku

1550

byla založena hornická osada Výsluní v Krušných horách

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info