Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského baníctva v letopočtoch - 19. storočie (prvá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
30.1.2005

19. storočie (prvá štvrtina)

Rok

Událost

1801

byla objevena uhelná ložiska u Priechodu a Turce na Slovensku

1804

byla zaražena jáma František v Banské Štiavnici

1805

27.6. byl vydán patent o dolových měrách

1805

byl vydán zákaz spalování uhlí na popel na hnojivo

1806

se konaly první pokusy s pískovou ucpávkou pro trhací práce v Banské Štiavnici, před tím se používaly dřevěné zátky

1808

byla založena jáma Štefan u Banské Štiavnice

1809

bylo objeveno uhelné ložisko u Hronce na Slovensku

1811

byl grafit zařazen mezi vyhražené nerosty

1816

5.5. byl dekretem zaveden desátek z těžby kamenného uhlí

1816

bylo dokončeno hloubení jámy Žofia v Banské Bělé

1821

byla zřízena Hornická průmyslová škola v Banské Štiavnici

1822

bylo při geologkém mapování v okolí Modrého Kamene na Slovensku objeveno hnědé uhlí a lignit

1825

byly zavedeny litinové koleje ve štole Sv. Trojice v Bánské Štiavnici

19. storočie (druhá štvrtina)

Rok

Událost

1826

v dědičné štole Sv. Trojice v Banské Štiavnici byly zavedeny železné koleje

1827

byl vydán prováděcí předpis pro trhací práce v dolech

1828

vynalezl J. Tučňák, hormistr ve Zlaté Idě u Košic, úpravnickou sazečku s pevným sítem a pohybem rmutu pomocí pístu

1830

bylo zahájeno dobývání rtuti v Merníku na východním Slovensku

1830

byla zahájena těžba sádrovce u Spišské Nové Vsi

1831

byl postaven vodosloupcový těžní stroj podle projektu J. Schitka na jámě Ondrej v Bánskej Štiavnici

1831

byly v hornictví zaváděny Bickfordovy odpalovací šňůry pro trhací práce

1836

bylo poprvé v Uhersku použito drátěné lano na dole Kristina v Bánské Štiavnici

1836

byla na šachtě Leopold založena továrna na strojní výrobu drátěných lan

1837

bylo zjištěno, že tetraedrit obsahuje rtuť

1840

byl založen nový důl ve Zlaté Idě u Poproče

1840

byla zahájena těžba okru u Podlužan na Slovensku

1840

byly v úpravně v Bánské Štiavnici zaváděny rotační třídící bubny

1841

byla zaražena nová dědičná štola v Kremnici

1842

byla zahájena těžba železných rud v Mlýnkách na Slovensku

1843

byla zahájena těžba lignitu v Dolním Štefanově na Oravě

1844

bylo zahájeno dolování v Nižné Slané na Slovensku

1844

byl postaven první vodosloupcový těžní stroj v Uhersku na jámě Ondrej v Banské Štiavnici

1845

sestrojil P. Rittinger v Bánské Štiavnici rozdružovací stroj na principu vodního proudu

1846

nejstarší písemné zmínky o dolování v Handlové

1848

vypukla mzdová stávka v Bánské Štiavnici

1848

byly v Bánské Štiavnici zavedeny, poprvé v Evropě, válcové drtící mlýny

1848

byla zahájena těžba uhlí u Modrého Kamene, Středních Plachtinců, Olovár, Malého a Velkého Krtiše na Slovensku

1849

J. Couch vynalezl pneumatickou sbíječku

1849

bylo zahájeno dobývání uhlí v Malých Stratinách na Slovensku

1849

byla zahájena těžba na dole Stratina v Handlové

1850

pro otevření antimonitového ložiska u Poproče na Slovensku byly raženy štoly Agneška, Dolná a Horná Lukáčka, Dolná a Horná Berta, Sv. Štefan, Anna, Borbála, Josefka a Finkej

1850

bylo ukončeno dolování rtuti v Merníku na východním Slovensku

Údaje týkajúce sa územia Čiech nájdete na www.hornictvi.info

hornictvi.info