Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského baníctva v letopočtoch - 19. storočie (druhá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
31.1.2005

19. storočie (tretia štvrtina)

Rok

Událost

1853

byl postaven vodosloupcový těžní stroj na jámě Ferdinand ve Smolníku

1854

byl postaven vodosloupcový těžní stroj na jámě Jozef ve Smolníku

1854

vypukla v Bánské Štiavnici stávka horníků za čtrnáctidenní vyplácení mezd a zvýšení starobního důchodu

1856

H. Bessemer nechává patentovat konvertor na výrobu oceli

1857

u Kišovců a Švábovců bylo zahájeno dobývání manganu

1858

bylo zastaveno ražení dědičné Belianské štoly v Banské Štiavnici

1858

bylo ukončeno dobývání olověných a zinkových rud u Pily na Slovensku

1858

bylo ukončeno dobývání antimonitu ve Zlaté Bani ve Slánských vrších

1860

byl založen uhelný důl v Obytcích na Slovensku

1860

byla zahájena těžba rtuti u Gelnice na Slovensku

1861

byl postaven první parní těžní stroj v Banské Štiavnici na jámě Mária

1864

v dole Michal v Báňské Štiavnici byly instalovány první těžní klece na Slovensku

1864

byla ukončena těžba olověných a zinkových rud u Čavoje na Slovensku

1867

byla zavedena kolejová důlní doprava na dolech ve Spišsko-Gemerském rudohoří

1868

bylo zahájeno pražení rud na Nižném Slaném na Slovensku

1868

byly poprvé uplatněny záchyty těžní klece podle konstrukce A. Pécha v Banské Štiavnici

1869

se konaly první pokusy s dynamitem v Kremnici

1869

nastal úpadek dolování v Banské Štiavnici

1870

byla zahájena těžba železných rud v Kotrbachách na Slovensku

1870

byl poprvé použit dynamit pro trhací práce na Slovensku v Kremnici

1870

byly hlášeny nálezy magnezitu u Hnůšti a Hačavy na Slovensku

1870

byla hloubena jáma Péch ve Smolníku na Slovensku

1870

byla v Banské Štiavnici zavedena vibrační síta

1870

byly ukončeny práce na štole Hoffer v Bankách

1875

byla založena štola Horný Klement v Čučně u Rožňavy

19. storočie (posledná štvrtina)

Rok

Událost

1877

bylo postaveno tlakové vodní čerpadlo poháněné vodní turbínou na dole Sv. Trojice v Nižné Slané na Slovensku

1878

byla ukončena Voznická štola v Bánské Štiavnici s konečnou délkou 16 538.5 m

1879

vznikl požár na dole ve Smolníku

1879

byl postaven parní těžní stroj na dole Péch ve Smolníku

1880

27.3. vznikl požár na dole ve Smolníku

1880

byla zahájena výroba ocelových těžních lan v Bánské Štiavnici

1880

byly založeny štoly Dolný Klement a Vincent v Čučmě na Slovensku

1881

byla zahájena těžba magnezitu v Ratkovské Suché u Jelšavy na Slovensku

1881

vznikl důlní požár na měděném dole ve Smolníku

1883

vypukl požár v dole ve Smolníku na Slovensku

1884

byla postavena první visutá lanovka na Slovensku mezi dolem Železník a hutí v Likieru

1884

byla ražena štola Eva ve Velkém Krtiši pro těžbu lignitu

1885

byla hloubena jáma Jiří u Plchova na Kladensku

1885

bylo naposled použito střelného prachu na dole Železník na Slovensku

1889

byla nasazena první parní lokomotiva v dolech na Slovensku ve štole Schöpfer v Hodruši

1890

byla zahájena těžba magnezitu v Jelšavě na Slovensku

1890

se začaly zavádět první elektrické stroje

1891

byla zavedena první nárazová vrtná souprava v Rákošbani na Slovensku

1892

bylo zastaveno dolování ve štole Thiergarten v Hodruši

1892

byla zavedena visutá doprava v železorudných dolech v Rákošbani na Slovensku

1893

byl vydán zákon, který dovoloval do vedoucích funkcí v báňských provozech pouze absolventy Báňských akademií

1893

byl v Kremnici postaven první elektrický těžní stroj

1894

se začaly zavádět důlní stroje na elektrický pohon

1894

bylo zavedeno elektrické osvětlení v dolech Spišsko-Gemerského rudohoří

1894

byla zavedena první mechanická úpravna rud na Slovensku na Máriahute v Žekarovcích

1894

byla postavena první pec na pálení magnezitu v Jelšavě na Slovensku

1894

byla v Solivaru u Prešova postaven elektrický vrátek pro těžbu solanky koženým měchem

1895

bylo zahájeno dobývání železných rud ve Dlovinkách na Slovensku

1895

byl postaven parní vodotěžný stroj v Rákošbani na Slovensku

1895

vypukl požár na měděném dole ve Smolníku na Slovensku

1896

byly zavedeny vrtačky Siemens-Halske v Rožňavě

1897

byl postaven dvoububnový kompaundní parní těžní stroj v Rákošbani na Slovensku

1897

byla postavena lanovka v úpadním překopu v Rudňanech

1897

byla zahájena těžba magnezitu v Lubeníku na Slovensku

1897

byly zavedeny první trolejové elektrické důlní lokomotivy na Slovensku ve štole Alžběta ve Slovinkách a ve zlatých dolech v Kremnici

1898

byl založen lignitivý důl v Malých Stracinách na Slovensku

1898

bylo zavedeno mechanické separátní větrání v Rákošbani na Slovensku

1898

byla postavena mokrá gravitační úpravna rud v Máriahutě v Žakarovcích na Slovensku

1898

byl postaven první elektrický těžní stroj v Bánské Štiavnici

Údaje týkajúce sa územia Čiech nájdete na www.hornictvi.info

hornictvi.info