Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1921-1940)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
6.2.2005

20. storočie (1921-1940)

Rok

Událost

1921

byla zavedena placená dovolená v hornictví

1921

byly zavedeny pneumatické vrtačky Eliot na manganovém dole v Kišovcích-Švábovcích u Popradu

1921

byla na jámě č. IV v Kremnici uvedena do provozu hydroelektrárna v hloubce 245 m pod povrchem, poháněna vodou z turčekovského vodovodu ze 14 století

1921

byla zahájena výstavba nového Dolu č. X - Na vinici, původně nazvaného Ida

1922

byly zřízeny revírní Bratrské pokladny v Kladně, Plzni, Trutnově, Mostu, Sokolově, Ostravě, Zastávce u Brna a Bratislavě

1922

byla ukončena těžba drahých opálů v Dubníku u Košic

1923

bylo ukončeno dolování v Magurce a Zlaté Idě

1924

byl zastaven důl ve Zlaté Idě u Poproče

1924

byl založen důl v Raďovcích na Slovensku

1925

byla zasypána jáma Ondrej v Bánskej Štiavnici

1925

byl zahájen provoz v novém solivaru v Prešově

1926

13.8. nastal průval vod do Státních stříbrných dolů v Hodruši na Slovensku, zahynuli 2 havíři a 3 byli těžce zraněni

1926

byla založena Spišská baňa u Dúbravy na Slovensku

1926

bylo ustaveno Bánské museum v Bánské Štiavnici

1926

byl zaveden elektrický roznět náloží pro trhací práce v Rožňave

1927

bylo objeveno ložisko magnezitu v Sirku u Revůci na Slovensku

1927

bylo založeno Štátne bánske múzeum Dionýza Štůra v Banské Štiavnici

1928

bylo zřízeno báňské hejtmanství na Slovensku

1928

bylo zahájeno dobývání uhlí v Čekanovicích na Slovensku

1928

byla postavena flotační úpravna v Hodruši

1928

bylo v Solivaru u Prešova zavedeno elektrické čerpadlo pro čerpání solanky, čínž byla ukončena těžba koženými vaky

1929

16.1. nastal výbuch třaskavých plynů na dole v Handlové, zahynulo 7 havířů a 3 byli těžce raněni

1930

byla postavena flotační úpravna v Banské Štiavnici

1930

byl učiněn první pokus s nasazením škrabáku na Slovensku v Rožňavě

1931

bylo ukončeno ražení Nové dědičné štoly v Kremnici

1932

byly uzavřeny opálové doly u Dubníku na Slovensku

1933

byla postavena flotační a amalgamační úpravna v Kremnici

1934

byl poprvé použit dusaný beton se železnou armaturou pro jámovou výstuž na Slovensku na jámě Dionýz v Drnavě u Rožňavy

1934

byly zavedeny bezpečnostná elektrické lampy a benzinové lampy na manganovém dole v Kišovcích u Popradu

1939

byl založen důl na niklovou rudu v Pezinku

1939

byl založen důl Tinesgrund u Dúbravy na Slovensku

1939

byl založen důl Rudolf, nyní zvaný Mier, v Novákách

1939

byla zahájena těžba lignitu v dole Littner v Bzenci

1939

byla ukončena těžba antimonitu ve Spišské Bani

1940

byla obnovena těžba na dole Zlatá Ida v Poproči

1940

byl založen důl Zlatá Baňa u Dúbravy na Slovensku

1940

bylo zahájeno dolování v důlním poli Rudolf v Novákách

Údaje týkajúce sa územia Čiech nájdete na www.hornictvi.info

hornictvi.info