Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského baníctva v letopočtoch - 20. storočie (1941-1950)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
8.2.2005

20. storočie (1941-1950)

Rok

Událost

1941

byla založena Baňa č.2 - Adolf v Novákách

1941

byl založen důl Jasenie u Dúbravy na Slovensku

1941

byl založen důl Gernica-ortuť u Dúbravy na Slovensku

1941

byla znovu otevřena Belianská štola u Banské Štiavnice

1942

byla založena štola Harb u Poproče na Slovensku

1942

byla zastavena Zlatá Baňa u Důbravy na Slovensku

1942

byl zastaven důl Tinesgrung u Dúbravy na Slovensku

1942

byla zastavena štola Sv. Štefan u Poproče

1942

byl zastaven důl Josefka u Poproče

1943

byl založen důl Ortuť u Radvaně na Banskobystricku

1943

byl založen důl Velké Toroni na Slovensku

1943

byl zastaven důl Ortuť u Radvaně Na Banskobystricku

1943

byl zastaven důl Jasenie u Dúbravy na Slovensku

1944

byl založen důl Chyžné u Dúbravy na Slovensku

1944

byl založen důl Kojšov u Dúbravy na Slovensku

1944

byla zastavena štola Anna u Poproče

1944

byla zastavena štola Harb u Poproče

1944

byl zastaven důl ve Zlaté Idě u Poproče

1944

byla zastavena Spišská baňa u Dúbravy

1944

byl zastaven důl Gernica-ortuť u Dúbravy

1944

byl zastaven důl Chyžné u Dúbravy

1944

byl zastaven důl Chojšov u Dúbravy

1944

byly zaváděny hřeblové dopravníky v uhelných dolech

1945

23.11. byla podepsána “Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Československé republiky o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Českoslovesku, obsahujících radium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik”

1947

byla ukončena těžba uhlí v Čekanovicích na Slovensku

1948

byl uzavřen uhelný důl v Malých Stracinách na Slovensku

1949

byla zastavena těžba uhlí v Obytcích na Slovensku

1950

byly otevřeny doly Slatinka a Bukovec na Slovensku

Údaje týkajúce sa územia Čiech nájdete na www.hornictvi.info

hornictvi.info