Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Gelnická ortuťová spoločnosť
zdroj: Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec
pridané:
21.3.2005

(Gollnitzer Quecksilberbergbau Gesellschaft.)

Členovia ťažiarstva Zuversicht und Gabe Gottes, ktoré dobývalo v gelnickom chotári ortuťonosnú rudu, sa vo svojej väčšine zhodli ešte pred prvou svetovou vojnou na tom, že svoje kmeňové podiely odpredajú. V roku 1919 sa o baňu zaujímala vytvárajúca sa Gelnická ortuťová spoločnosť so sídlom v Prahe. Trvalo však viac ako dva roky, než sa vybavili všetky formality pre získanie súhlasu všetkých členov ťažiarstva, keďže niektorí z nich buď zomreli, alebo sa odsťahovali. Medzitým ležala baňa dlhé roky opustená, na niektorých miestach sa už prepadávala a zaplavovala. Bani chýbalo najpotrebnejšie banské a úpravárenské zariadenie. Konečne v septembri 1920 sa podpísala kúpna zmluva s väčšinou členov starého ťažiarstva Zuversicht und Gabe Gottes, ktorí sa vzdali všetkých siedmich banských mier s kutacím právom.

Ešte toho istého roku zakúpila všetky kmeňové podiely tejto spoločnosti Prumyslová a obchodní akciová společnost PRIMPEX v Prahe (Bondyovci), ktorá sa, disponujúc miliónovým kapitálom, vo svojich počiatkoch zameriavala na prieskum a exploatáciu Slovenského rudohoria. Spoločnosť PRIMPEX potom premenila Gelnickú ortuťovú spoločnosť na Gelnické bane a huty, spol. s r. o.

Novozaložený podnik uviedol v auguste 1921 do chodu ortuťovú hutu. Pracovala však len krátko, pretože ílovitá ruda znemožňovala riadny chod pece. Na zariadenie nového sušiaceho zariadenia však už nebolo finančných prostriedkov. Čoskoro sa zastavila prevádzka v celom závode. V bani sa ani nezačalo dobývať. Pri vyčisťovacích prácach sa v roku 1920 vyťažilo 950 ton a v roku 1921 2780 ton surovej rudy.

Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec