Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 banskoštiavnických dominánt - Starý zámok
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, Eleonóra Bujnová, Iveta Chovanová, Ľubomír Lužina, Ján Roháč, Irena Roháčová, Michal Šimkovic, 2003
pridané:
20.10.2006

Mestský hrad, známy ako Starý zámok Q, dominuje nad centrom mesta na vyvýšenej terase. Je to unikátny príklad premeny chrámovej stavby na pevnosť a zároveň najlepšie zachovaný mestský hrad na Slovensku. Predchodcom hradu bol trojloďový románsky kostol, ktorý nad vznikajúcim stredovekým banským mestom vystavali nemeckí osadníci niekedy koncom 12. až začiatkom 13. storočia. Slúžil ako farský chrám a okolo neho bol sústredený cintorín. Dodnes sa zachovala kostnica tohto cintorína, dvojpodlažná Kaplnka sv. Michala pri vstupe do hradného areálu. Chrám bol v štyridsiatych rokoch 15. storočia veľmi ťažko poškodený pri zemetrasení, ale aj pri útoku odporcov kráľa Ladislava Pohrobka na mesto.


Starý zámok - pohľad zo západu. Foto: R.Sabucha

Ďalšie osudy chrámu boli poznačené úsilím zlepšiť obranu mesta. Obnovovaný chrám obohnali hradbou s obrannými polkruhovými vežami. Koncom 15. storočia opevnenie doplnila obytná veža Himmelreich, kde okrem obydlia hradného kapi- tána bolo aj väzenie, a vežová hradná brána. Mnohé zachované detaily svedčia o tom, že obnova chrámu v duchu neskorej gotiky bola naozaj veľkorysá.

Napriek tomu boli jeho dni zrátané: narastajúca turecká hrozba (a možno aj problémy s financovaním náročnej prestavby) podnietili vedenie mesta v polovici 16. storočia, aby sa kostol celkom zmenil na pevnosť. Zo strednej chrámovej lode vzniklo nádvorie, bočné lode prestavali na obytné krídla a získaným materiálom posilnili obvodové múry. Ústredná budova mala v spodnej časti skladovacie priestory, nad nimi obytné a reprezentačné miestnosti a na poslednom podlaží boli ochodze pre delá nasmerované na prístupové cesty k hradu.

V tejto podobe renesančnej pevnosti, s výnimkou prestavby vstupnej brány na barokovú zvonicu v 18. storočí, sa hrad zachoval dodnes. Je sídlom historickej expozície Slovenského banského múzea.

Banská Štiavnica 7x7, Eleonóra Bujnová, Iveta Chovanová, Ľubomír Lužina, Ján Roháč, Irena Roháčová, Michal Šimkovic, 2003