Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 významných banskoštiavničanov - Imrich Tóth
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
1.2.2007

Od roku 1873 pôsobil v Banskej Štiavnici MUDr. Imrich Tóth, rodák z maďarského mestečka Ságvár (*1844) a žil tu až do smrti roku 1928. Bez nadsádzky možno povedať, že tento maďarský lekár všetky tieto roky obetavo venoval prevažne slovenským baníkom. Ako banský lekár aj ako medzinárodne uznávaný bádateľ v oblasti typických baníckych chorôb.

Zaslúžil sa tak o nadviazanie na tradíciu Banskej Štiavnice ako strediska vedeckého pokroku vo všetkom, čo súviselo s baňami a baníctvom. Baníci tých čias platili daň za svoju prácu v podzemí stratou zdravia. Trpeli napríklad ankylostomiázou, črevnou chorobou vyvolávanou červom mechúrnikom dvanástnikovým (v tých časoch ju poznali pod menom bergsucht), ale kvárila ich aj otrava olovom (olovienka) a samozrejme tuberkulóza. To všetko komplikoval všadeprítomný alkoholizmus.

Doktor Tóth podrobne skúmal prejavy týchto chorôb, sledoval najnovšie poznatky lekárskej vedy a podarilo sa mu objasniť najmä súvislosti medzi chorobou a pracovnými podmienkami baníkov. O ankylostomiáze písal do odbornej tlače doma aj v zahraničí, prednášal na mnohých lekárskych podujatiach. Neostal však len pri výskume, ale vytrvalo presadzoval opatrenia na odstránenie príčin tejto pliagy zmenou pracovných podmienok, zlepšením hygieny a odstránením zdrojov nákazy v baniach. Banská správa mu nie vždy a nie vo všetkom bola ochotná vyjsť v ústrety, ale faktom je, že sa v štiavnickom baníckom prostredí tzv. bergsucht postupne podarilo zlikvidovať, hoci v iných revíroch stále vyčíňal.

Zato pri boji proti olovienke doktor Tóth narazil na tvrdý odpor banských úradov, lebo šlo o nákladnejšie a náročnejšie opatrenia. Dokonca mu zakázali, aby sa vedecky zaoberal baníckymi chorobami. Keď navrhol zakázať predaj alkoholických nápojov v meste, nahnevaná mestská rada sa neúspešne pokúsila dosiahnuť, aby mu odňali lekársky diplom.

Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003