Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Kremnická kalvária
zdroj:
Kremnické noviny 10/2007
pridané:
21.10.2007

Na úpätí vrchu Šturc, na svahu priklonenom k mestu Kremnica, bola vybudovaná Krížová cesta ukončená kostolom sv. Kríža, ktorá tvorí druhú dominantu mesta po hradnom areáli s kostolom sv. Kataríny. Objekty Krížovej cesty spolu s kostolom zapadajú do krajinného obrazu historického mesta Kremnice. Nachádzajú sa na vyhlásenom chránenom území – Pamiatková zóna Územie banských diel v okolí Kremnice.

Prvý písomný doklad o existencii Kalvárie je zaznamenaný z roku 1729, ukončenie stavby z roku 1734. Pôvodne Krížová cesta pozostávala zo siedmich zastavení, po dostavaní ďalších piatich kaplniek sa ich počet zvýšil na dvanásť. Baroková stavba kostola mala pôvodne jednoloďový vnútorný priestor, interiér kostola bol vybavený skromným oltárom s pietou, lavicami a chórom, kde bol umiestnený malý organ. Kapacita kostola bola cca 150 ľudí.


Foto: I. Čillík

Uvádza sa, že vo vežičke kostola boli pôvodne dva zvony, no v poslednej dobe už len jeden, ktorý sa pri požiari v r. 1977 pádom rozbil. Počas viac ako dvestoročnej existencie boli objekty viackrát obnovované, naposledy v roku 1935. Po roku 1948 neudržiavaním postupne Krížová cesta chátrala. Napomohol tomu aj víchor r. 1954 a už spomínaný požiar. Prvý pokus naštartovať proces obnovy kaplniek Krížovej cesty a kostola sv. Kríža sa uskutočnil z iniciatívy p. Rybárskeho, v r. 1968 poslanca mestského zastupiteľstva. Nádej na úspech však zmarili augustové udalosti r. 1969. Ďalšia vhodná doba nastala v r. 1993, kedy p. Rybársky využil možnosť rokovať s vtedajším ministrom hospodárstva Ing. Ľ. Černákom, obyvateľom Kremnice, pri príležitosti slávnostného otvorenia Hradného areálu s kostolom sv. Kataríny po jeho rekonštrukcii.

Minister podmienil poskytnutie finančných prostriedkov obnovou 2-3 kaplniek financovaných z rozpočtu mesta. Preto p. Rybársky inicioval založenie Fondu na obnovu kaplniek a kostola na Kalvárii. Najväčším problémom bolo zabezpečenie finančných prostriedkov z iniciatívy Fondu, z ktorých boli postupne v r. 1995 obnovené najprv tri kaplnky a v r. 1998 ďalšie tri. Vhodná doba na pokračovanie revitalizácie nastala až v r. 2005, keď bolo možné podanie žiadosti na Európsku úniu.

Z týchto fondov bolo obnovených ďalších šesť kaplniek, kostol sv. Kríža, ako aj realizácia ďalších dvoch projektov zahájených vtedy už Občianskym združením Kalvária a Mestom Kremnica. Na chýbajúce dve kaplnky sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky v sume dvestotisíc korún z rezervy vtedajšieho predsedu vlády Mikuláša Dzurindu. Po 237 rokoch je Krížová cesta s počtom štrnástich kaplniek úplná.

Zámerom OZ Kalvária je v budúcnosti z plochy Kalvárie odstrániť náletové dreviny, aby znovu bolo z mesta vidieť kaplnky a kostol, ako tomu bolo do konca 70. rokov 20. storočia. Pred kostol osadiť tri kríže pôvodného vzhľadu a veľkosti. Z prísľubu primátorky mesta budú v rozpočte vyčlenené prostriedky na rekultiváciu zelene, aby sa Kalvária stala ďalším objektom príjemného vyžitia občanov mesta i záujmu pre domácich i zahraničných turistov.

Tento architektonicko-krajinársky komplex sa stane ďalším lákadlom a atraktivitou mesta z pohľadu turizmu a cestovného ruchu.

kremnica.sk