Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Staré Hory
zdroj: www.nizketatry.sk
pridané:
22.3.2008

Horská obec v Starohorskej doline skladajúca sa z viacerých osád - Staré Hory, Dolný Jelenec, Polkanová, Turecká, Valentová, Richtárová, Prašnica a Rybie.

Staré Hory sa spomínajú roku 1536 ako banská osada na teritóriu Banskej Bystrice, vznikla však skôr, v 13. až 14. storočí. Boli tu bohaté strieborné a striebro-meďnaté ložiská, ktoré do 1495 využívali banskobystrickí mešťania, potom Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť až do 1546. Šmelcovacie huty tu boli už pred koncom 15. storočia. Thurzovci tu vybudovali veľkú hutu s 10 pecami, neskôr jej zariadenie presunuli do Banskej Bystrice. Po roku 1546, keď banské ložiská prevzala banská komora, boli už zväčša vyčerpané.


Letecký pohľad na obec. Foto:
www.starehory.sk

Aj keď sa tu ťažilo do 18. storočia, podnikali už iba jednotliví súkromní ťažiari. V chotári obce vzniklo niekoľko baníckych a uhliarskych osád. Obyvateľstvo okrem práce v baniach sa zaoberali prácou v lesoch, paličkovaním čipiek, vyšívaním, neskôr pracovali v priemyselných podnikoch v Harmanci, Podbrezovej a Banskej Bystrici. V rokoch 1923-1926 postavili nad obcou zaujímavo riešenú vodnú elektráreň.

Z čias baníčenia sa tu zachovali podmurované priestranné domy, niekde i dvoj- a štvordomy, nepravidelne rozostavené v údolí. Koncom 19. storočia založili tu čipkársku školu, ktorá mala za cieľ povzniesť miestnu čipkársku výrobu. Čipky sa predávali na piatočných trhoch v Banskej Bystrici, kde ich odkupovali miestni i cudzí priekupníci.

V obci sa nachádza jednoposchodová baroková budova bývalého banského úradu z druhej polovice 18. storočia s erbom Banskej Bystrice, budova bývalého starobinca z prvej polovice 18. storočia a klasicistická kaplnka sv. Anny z roku 1794.

Dominantou obce je pútnický neskorogotický rímskokatolícky kostol, koncom 15. storočia zaklenutý, roku 1850 rozšírený a klasicisticky upravený. Kostol má zachovalé gotické klenby, rokokovú kazateľnicu a vysoké vežovité pastofórium. Hlavný neskorobarokový oltár z polovice 18. storočia má v strede neskorogotickú sochu Panny Márie zo začiatku 16. storočia. V obci je niekoľko prícestných kaplniek. Staré Hory sú známe aj ako pútnické centrum, kde sa stretávajú obyvatelia z rôznych končín Slovenska.

nizketatry.sk