Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Žibritov
zdroj: www.wikipedia.org
pridané:
22.5.2008

Žibritov je obec na Slovensku v okrese Krupina, v regióne Hontu. Spolu s ďalšími piatimi obcami regiónu (Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, Počúvadlo a Prenčov) je súčasťou združenia Mikroregión Južné Sitno.

Je situovaná v JV časti Štiavnických vrchov na rozhraní Skalky, Sitnianskeho predhoria a Krupinskej planiny - podcelku Bzovícka pahorkatina. Dominantou obce je evanjelický kostol, postavený v roku 1876 a malá zvonička nachádzajúca sa v strede obce. Kataster obce má rozlohu 996 ha.

História

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1266. V minulosti patrila viacerým majiteľom (hrad Lietava, sitnianske panstvo, Koháriovci, Koburgovci). V rokoch 1442 - 1446 boli v obci nájazdy husitských vojsk. O viac ako 100 rokov neskôr (1576) obec zničili Turci. V roku 1700 bola postavená škola a v roku 1876 bol postavený miestny evanjelický kostol. V roku 1807 obec vyhorela.

V strede obce dominuje malá bašta (zvonička) postavená v roku 1586, ktorá je pozostatkom bývalého zámočka s kostolom a slúžila ako strážna a obranná veža v období tureckých nájazdov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým výrobou drevného uhlia, ktoré bolo potrebné pre banské huty, neskôr poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a okrajovo aj vinohradníctvom. Pôvodnú architektúru obce tvorili kamenné trojpriestorové domy so slamenou strechou. Obec je rodiskom kňaza a básnika K. J. Zorkóczyho, spisovateľov M. Hranka a K. Bezeka.

V erbe obce, ktorý vychádza z historickej pečate, dominuje motív viniča so štyrmi strapcami hrozna ovinutého okolo dreveného kola, čo poukazuje na fakt, že pestovanie tejto plodiny v obci má istú tradíciu. V obci a blízkom okolí sa natáčali niektoré exteriéry prvého slovensko-maďarského koprodukčného filmu Dáždnik svätého Petra (1958) v hlavnej úlohe s Karlom Machatom ako aj filmov Stopy na Sitne (1968) a Cesta ženy (1974).

Prírodné zaujímavosti

Zaujímavosťou je geologický výtvor nazývaný „Štangarígel“ (Krupinské bralce) a Sixova stráň. Za raritu možno považovať posledné obhospodarované vinice nachádzajúce sa na južnom úbočí vrchu „Veinperg“ (Viničný vrch) nad dolinou potoka Bebrava (potok) v nadmorskej výške 460-485 m n. m., avšak pozostatky bývalých viníc je možné nájsť až v polohách okolo 520 m n.m. (pravdepodobne najvyššie položené vinice na Slovensku). Obec teda drží jeden primát - v súčasnosti je to najvyššie položená obec na Slovensku s vlastnými vinicami.

Z vrcholových polôh niektorých nezalesnených kopcov v okolí obce je za priaznivého počasia pekný výhľad do doliny Bebravy -pravostranného prítoku rieky Krupinica, na Krupinskú planinu ako aj do Banskej Štiavnice a na Sitno. Nad obcou je malá vodná nádrž s možnosťou kúpania a rybolovu. Ešte ďalej smerom na Svätý Anton sa nachádza zrekonštruovaná bývalá horáreň "Rázdel", ktorá je využívaná na rekreačné účely. Asi 1 km od nej rastie 280-ročný dub zimný nazývaný "Vlčí dub". K tomuto pamätníkovi dávnych čias sa dá dostať po modrej turistickej značke od spomínanej chaty "Rázdel". V lokalite "Hlina" rastú na bývalých pasienkoch statné duby cerové s obvodom kmeňa 4-5 metrov. V okolitých dubových a dubovo-bukových lesoch žije srnčia, jelenia, danielia, muflónia a diviačia zver. Potvrdený je aj výskyt líšky, mačky divej či rysa, ale v poslednom období je možné vidieť v katastri obce aj medveďa. Zdroj: Bako_1@inmail.sk

wikipedia.org, ubytovaniekrupina.sk