Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Handlová - prečo máme LAMIKU ako pamätihodnosť?
zdroj: www.handlova.sk
pridané:
17.7.2008

Jednou z popredných evidovaných pamätihodností v našom meste, ktorá si zaslúži našu pozornosť je aj niekdajší Banský hotel, ktorí sme dlhé roky poznali ako Klub mládeže a v poslednom období ako Lamiku. Budovu sa nám Handlovčanom, s najväčšou pravdepodobnosťou podarí zachrániť. Stala sa jednou zo šiestich priorít v oblasti regionálneho rozvoja.

Myšlienka postavenia budovy vznikla v rokoch 1910 – 1911. Pôvodne mal objekt slúžiť ako banský hotel k prechodnému ubytovaniu technikov a administratívnych pracovníkov Západouhorskej kamenouhoľnej účastinnej spoločnosti, ktorá v Handlovej zahájila v roku 1909 priemyselnú ťažbu uhlia. V nasledujúcich rokoch tu pre slobodných technikov zradili aj veľkú spoločenskú miestnosť. Po druhej svetovej vojne sa objekt začal využívať ako Dom techniky, v ktorej bola umiestnená banícka odborná knižnica. Konali sa tu samozrejme porady, prednášky a rôzne školenia.

V rokoch 1975 – 1980 prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou a prestavala sa na Klub mládeže, z prostriedkov mládežníckej organizácie SZM. Toto obdobie sa spája s premyslenou a systematickou prácou s mládežou. Pôsobili tu známi aktivisti handlovskej kultúry ako Ľubo Medlen, Dana Reindlová, Dodo Pavelka,  Janko Chobot, Alino Sobotovič, Libor Helec, Marián Bizup a mnohí ďalší, ktorí pod vedením Doda Suchého pripravovali veľa zaujímavých akcií, na ktoré vtedajšia mládež dodnes s radosťou spomína. Od roku 1991 bola budova prenajímaná na podnikateľské účely ako diskotéka, herňa či pohostinstvo. Z tohto obdobia ostal v pamäti názov podniku, ktorý bol vytvorený skrátením  krstných mien prvých nájomcov /Laco – Milan – Karol/. Prenájom objektu skončil v roku 2005, kedy budovu odkúpilo Mesto Handlová od Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s.  Dnes je celý objekt v technicky nevyhovujúcom stave a zničené bolo aj murované oplotenie areálu.

Primátor mesta, Ing. Rudolf Podoba predstavil víziu využitia tejto budovy v budúcnosti, a to vybudovanie stálej muzeálnej kultúrnej ustanovizne mapujúcej históriu priemyselnej ťažby uhlia v našom meste. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania  s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je zriaďovateľom Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici, o odčlenení expozície hnedouhoľného baníctva a jeho umiestnení práve v tomto objekte. Ambiciózny plán otvoriť múzeum, ktoré by sa stalo centrom baníctva, uchovania a rozvoja baníckych tradícií, by malo svojich návštevníkov privítať pri príležitosti osláv stého výročia priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej  v roku 2009.

Veríme, že i ostatné pamätihodnosti v našom meste bude možné podobným spôsobom zachrániť, oživiť a vrátiť im našu pozornosť a vážnosť, ktorú si určite zaslúžia.

handlova.sk