Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

100. výročie úmrtia  Dr. G. K. Zechentera – Laskomerského
zdroj:
Kremnické noviny 6/2008
pridané:
21.7.2008

V roku 2008 si pripomenieme 100. výročie úmrtia Dr. Gustava Kazimíra Zechentera – Laskomerského. Po 40. ročnom pôsobení v Kremnici zomrel dňa 20. augusta 1908. Pochovaný je na cintoríne v Kremnici v spoločnom hrobe s archivárom Pavlom Križkom. Hlavnou činnosťou Dr. Zechentera bolo liečenie chorých, ale zaoberal sa aj inou činnosťou. Patril k najpopulárnejším slovenským spisovateľom v druhej polovici 19. storočia. Písal humorné poviedky, cestopisy, prózu, divadelné hry, satirické verše a iné.

Venoval sa aj geológii, mineralógii, botanike, paleontológii, poľnohospodárstvu, kresbe. V Kremnici založil botanickú záhradu, dielňu na výrobu izolačných hmôt. Objavil vchod do Tisovskej jaskyne. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a zakladajúcim členom Múzeálnej slovenskej spoločnosti. Na sklonku života napísal svoj vlastný podrobný životopis na základe dlhoročne zaznamenávaných  poznámok a korešpondencie.

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici zorganizoval „Prípravný výbor realizácie projektu 100. výročia úmrtia G. K. Zechentera – Laskomerského.“ Zámerom je dôstojné pripomenutie si v meste Kremnica významnej osobnosti Dr. Zechentera. Členmi prípravného výboru sú okrem MO MS v Kremnici aj Matica slovenská v Martine, Mesto Kremnica, Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom.

Prípravný výbor pri zabezpečení tohto podujatia spolupracuje s ďalšími organizáciami v meste Martin, Banská Bystrica a v Brezne. 8. 4. 2008 sa pod vedením predsedu Milana Rybárskeho uskutočnilo tretie rokovanie prípravného výboru. Pri tejto príležitosti plánujeme v Kremnici uskutočniť viacero podujatí. Dňa 28. augusta 2008 v priestoroch Bellovho domu bude otvorená výstava o celoživotnom pôsobení Dr. Zechentera od jeho narodenia v Banskej Bystrici, cez Brezno až po jeho úmrtie v Kremnici.

Dňa 11. septembra 2008 sa uskutoční Vedecká konferencia o Dr. Zechenterovi a 12. septembra Pietna spomienka na Dr. Zechentera, na záver ktorej pri tejto príležitosti bude vysadený Pamätný strom v Zechenterovej záhrade. Za predpokladu opravenia fasády na Zechenterovom dome bude nad pamätnou tabuľou odhalená plaketa s portrétom Dr. Zechentera.

Kremnické noviny 6/2008