Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Ladce - história ťažby vápenca
zdroj:
www.pcla.sk
pridané:
10.9.2008

Historické zápisy zaznamenali, že cement z Ladiec sa od prvých rokov existencie cementárne v Ladcoch používal tak pri výstavbe stavebných diel na území Slovenska ako aj v zahraničí.

Generácie ladeckých cementov rozvíjali cementáreň od počiatočného vysokého stupňa fyzickej ľudskej práce v náročných pracovných podmienkach cez najmodernejšie technológie vo svojej dobe (napr. 1926 - šachtové pece podľa systému Hauenschild, 1932 - výroba hlinitanového cementu, 1969 - suchý spôsob výroby slinku v krátkej rotačnej peci), až po súčasný najvyšší štandard progresívnou technológiou nezaťažujúcou životné prostredie. Výrobný proces vyúsťuje do výroby  žiadaných cementov, ktorých špičková kvalita predlžuje životný cyklus betónov.

V exporte nastal najväčší rozmach v 90. rokoch 20. storočia, keď export cementu dosahoval viac ako 50 %-ný podiel vyrábanej produkcie. Cementáreň v Ladcoch získala trikrát ocenenie "Najlepší exportér SR." Kvalita ladeckých cementov je certifikovaná domácimi i viacerými zahraničnými skúšobňami. Z ladeckého cementu sú postavené viaceré významné stavby nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Českej republike, Maďarsku i Chorvátsku.

Referencie použitia ladeckého cementu sú také početné, že ťažko si môžeme na Slovensku predstaviť významnú stavbu bez ladeckého cementu. Z viacerých stavieb pripomenieme aspoň niektoré ako:

- vodné diela Oravská priehrada, Vážska kaskáda, Liptovská Mara, Nosická priehrada, vodné dielo Gabčíkovo,

- atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce,

- cestná sieť - hlavne diaľničný program na Slovensku i v zahraničí,

- výstavba tunelov a letísk, hlavne zahraničie (Nemecko),

- výstavba železníc, vrátane rýchlodráh, hlavne zahraničie (Nemecko),

- priemyselné, administratívne komplexy a samozrejme bytová výstavba vo viacerých štátoch stredoeurópskeho regiónu.

Začiatkom 21. storočia Považská cementáreň, a.s., Ladce prešla viacerými významnými modernizáciami:

- v roku 2002 bola postavená uhoľná mlynica,

- v roku 2004 bola postavená linka na na drvenie mäsovokostnej múčky (MKM),

- v roku 2005 bola postavená linka spoluspaľovania tuhých alternatívnych palív (TAP),

- v roku 2005 došlo k výmene starého cementového mlynu za nový oveľa výkonnejší,

- v roku 2005 bola postavená nová baliaca linka,

Linka spoluspaľovania tuhých alternatívnych palív (TAP) Výmena starého cementového mlynu Nová baliaca linka

- v roku 2006 bola realizovaná rekonštrukcia administratívnej budovy (nový vchod, parkovisko pred administratívnou budovou),

Rekonštrukcia vchodu - Mozaika pri vstupe do Administratívnej budovy

Vývoj stavebníctva vo všeobecnosti je indikátorom rozvoja spoločnosti. Vďaka objaveniu cementu a jeho používania sa zmenil a naďalej mení životný štýl ľudí. Viacmenej všade okolo seba pozorujeme objekty, ktoré by nemohli byť postavené bez použitia cementu. Už viac ako storočie neexistuje žiadna rovnocenná náhrada za cement ako stavebný materiál. Teší nás, že sme mohli predstaviť firmu, ktorá zo slovenských cementární dodáva cement najdlhšie, dodala ho najviac a je pripravená plniť budúce požiadavky našich obchodných partnerov.

pcla.sk