Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Samuel Bothár
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
9.12.2008

Samuel Bothár (* 12. apríl 1845 Banská Bystrica - † 30. september 1915 Banská Bystrica) bol lekár. Mestský lekár v Banskej Bystrici (1882-1915). Žiakom evanjelický gymnázia v Banskej Bystrici poskytoval bezplatne zdravotnú spravodlivosť, škole venoval zbierku nerastov (doložené vo Výročnej správe gymn. za šk.r. 1895/1896).

Zakladajúci člen Mestského múzea v Banskej Bystrici (1889), prvý a doživotný nehonorovaný kustód prírodných zbierok múzea (od roku 1909). Darca a realizátor expozičnej prezentácie zbierky minerálov, hornín a paleontologických vzoriek (1909). Člen Uh. geologickej spoločnosti.

Biografické údaje: 12. 04. 1845 Banská Bystrica, Slovensko, 30. 09. 1915 Banská Bystrica, Slovensko, študoval na stredných školách v Banskej Bystrici, Bratislave a Banskej Štiavnici, medicínu na vysokých školách v Budapešti a Viedni. Ako lekár pôsobil v Budapešti (od 1972, nemocnica Omnibus), Zvolene (od roku 1973, obvodný lekár) a Banskej Bystrici (od 1882, mestský lekár).

Miesta výskumu: Banícke lokality okolia Banskej Bystrice, za účelom zberu, prevažne, minerálov. Aktívne spolupracoval aj s viacerými vedeckými osobnosťami 19. storočia, J.Szaboom, T. Szontághom, F. Kubínym a i. Od roku 1885 člen Uhorskej geologickej spoločnosti.

Prínos pre región: Bol zakladajúcim členom Mestského múzea v Banskej Bystrici (1889), darca súboru anorganických zbierok (viac ako 900 ks) a realizátor ich prvého vystavenia (1909), doživotný kustód prírodovedných zbierok (1909-1915).

sk.wikipedia.org