Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Jozef Horák
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
8.1.2009

Jozef Horák - slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor a literárny teoretik. Narodenie: 30. január 1907, Banská Štiavnica-Štefultov, Slovensko. Úmrtie  11. jún 1974 - Prešov, Slovensko. Jozef Horák (pseudonymy Ivan Mráz, Ján Adam, Ján Adamov, Jožo H. Tepliansky) (* 30. január 1907, Banská Štiavnica-Štefultov, Slovensko – † 11. jún 1974, Prešov, Slovensko) bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, literárny teoretik, zostavovateľ čítaniek a učebníc, autor literatúry pre deti a mládež, kultúrny a osvetový pracovník.

Životopis

Narodil sa v rodine baníka Jána Horáka a jeho manželky Kataríny ako jedno z ich štyroch detí. Jeho otec zomrel v roku 1914 v 1. svetovej vojne a o rodinu sa starala len matka, ktorá zomrela v roku 1923. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, neskôr v učiteľskom ústave. Pôsobil ako učiteľ v Teplej, v rokoch 1946 - 1948 pôsobil ako ľudovýchovný referent v Matici slovenskej v Martine, kde bol tiež redaktorom detského časopisu Slniečko a redigoval edície Most a Kvety. Po odchode z Matice slovenskej pôsobil od roku 1953 ako riaditeľ na škole v Svätom Antone, neskôr v Podsitnianskej a v rokoch 1964 - 1967 v Banskej Štiavnici. Zomrel 11. júna 1974 v Prešove, no pochovaný je v Banskej Štiavnici.


Štiavnický cintorín, kde je Jozef Horák pochovaný

Tvorba

Jeho beletristické diela čerpali z banskoštiavnického prostredia, odkiaľ pochádzal. Napísal takmer štyri desiatky knižiek. Debutoval v roku 1927 básňou Ecce! v regionálnom periodiku Hlasy spod Sitna, zbierkou povestí Sitniansky vartár.

Ocenenia

1954 - Štátna cena Klementa Gottwalda (za román Šachty)

Próza pre dospelých

1940 - Biele ruky, novela
1942 - Legendy, poviedky
1942 - Zlaté mesto, historický román
1943 - Táliky, román
1946 - Zahmlený návrat, novela
1947 - Hory mlčia, povstalecký román
1950 - Vysoká pec, zbierka noviel a poviedok
1953 - Šachty, román
1954 - Na baňu klopajú, zbierka noviel a poviedok
1962 - Lukavická škola
1964 - Prípad na bani Joachim
1968 - Smrť kráča k zlatému mestu, historický román (voľné pokračovanie románu Zlaté mesto)
1974 - Volanie lesa, životopisný román, ktorý vyšiel pre dospelých až posmrtne (Jozef Dekret-Matejovie)

Próza pre deti a mládež

1937 - Sitniansky vartár, zbierka povestí
1939 - Zvonárik od svätého Ilju, zbierka povestí
1940 - Sitnianska biela skala, zbierka povestí
1941 - Víchrica, román
1942 - Oceľový tátoš, vlastenecké dielo
1944 - Na perutiach vtáka Ohniváka, vlastenecké dielo
1945 - Hudcov vrch, zbierka povestí
1946 - Mašinový doktor, rozprávka
1947 - Sebechlebskí hudci, historický román
1948 - Zlatá jaskyňa, rozprávka
1948 - Tri citróny, rozprávka
1949 - Pikulík, rozprávka
1950 - Sto kociek cukru, krátke prózy
1952 - Pionierske srdce, román
1953 - A kto je viac, zbierka poviedok a noviel
1956 - Horou pieseň šumí, životopisný román (Jozef Dekret-Matejovie)
1959 - Kremnický zlatý človek, kniha povestí
1960 - Červená šatka, biely mak
1962 - Strieborné hlbiny, životopisný román (Matej Kornel Hell a Jozef Karol Hell)
1964 - Ako kukučky chotár merali, povesti
1968 - Veľké dobrodružstvá malej kolobežky, rozprávka
1972 - Leteli sokoli nad Javorinou, historický román
1973 - Sedemtónový Tóno a žuvačková princezná, rozprávka
1976 - Biela pionierka

Drámy a scenáre

1962 - Lendacký zvon, rozhlasová hra
1971 - Súľovský sokoliar, divadelná hra, Hviezdy nad šachtami, filmový scenár

Výbery

1965 - Povesti spod Sitna
1965 a 1969 - Povesti
1966 - Biele ruky
1972 - Šašovský hradný pán
1973 - Návraty

Ostatné diela

1956 - Literatúra pre deti a mládež, dôležitý prostriedok socialistickej výchovy nových pokolení, teoretická štúdia
1956 a 1963 - Čítanka pre 5. ročník
1957 - Obrázky z našich dejín

Sfilmované diela

1975 - Sebechlebskí hudci (podľa diela Sebechlebskí hudci)
1980 - Barbara Rösslová (podľa diela Zlaté mesto)

sk.wikipedia.org