Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Uhliská
zdroj:
www.regiontekov.sk
pridané:
24.3.2009

Obec Uhliská leží v úvaline juhozápadnej časti Štiavnických vrchov, neďaleko Pukanca. Vyvinula sa z osady uhliarov – paličov dreveného uhlia. Hranicou uhliského chotára preteká potok Štampoch, ktorý má od bohunického chotára názov Sikenica a vlieva sa do Hrona.

Po prvý raz je osada spomínaná v roku 1554, kedy patrila Pukancu. V roku 1682 bolo na pukanský magistrát pozvaných 31 uhliarov z Uhlísk, aby si spomedzi seba zvolili richtára. Je možné predpokladať, že to boli všetci dospelí muži, ktorí vtedy v osade žili. Obec tým získala samostatnosť, ktorú potom v neskorších dejinách znovu stratila a stala sa časťou Pukanca. Od roku 1990 až doteraz sú samostatnou obcou so svojou samosprávou.


Uhliská

Obyvatelia obce sa zaoberali uhliarstvom, t. j. pálením dreveného uhlia, ktoré bolo v tom čase veľmi dôležitým energetickým zdrojom. Časť obyvateľov sa živila aj ťažbou dreva v lese, zhotovovaním výrobkov z dreva a drobnými remeslami, napr. tkáčstvom.

Zaujímavosti obce

Koncom 19. storočia si obyvatelia Uhlísk postavili rímskokatolícky kostol v neoklasicistickom slohu. Malebnosť a rázovitosť dedinke Uhliská dodáva aj veľké množstvo zachovalých domčekov pôvodnej architektúry.

Milovníci turistiky a prírody si prídu na svoje v krásnom prostredí v okolí obce. Kopcovitejší terén predznamenáva dobré podmienky na realizáciu zimných športov. Plánuje sa s výstavbou lyžiarskeho vleku a ubytovacích kapacít. Drobnou zaujímavosťou je i malý vodopád za obcou.

regiontekov.sk