Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Bátovce
zdroj:
www.regiontekov.sk
pridané:
22.4.2009

Prvá písomná zmienka je z roku 1037, kde sa spomína založenie kláštora sv. Maurícia v Bakonybélii. V roku 1086 uhorský kráľ Ladislav znovu potvrdil výsady Bátoviec. Od 14. stor. Bátovce figurujú ako mesto s vyberaním mýtneho, od 15. stor. je podložená existencia cechov. V 16. stor. patrili do tureckej sféry, nakoľko boli bránou k banským mestám (údajne mali banské právo podobne ako neďaleký Pukanec). Od 18. stor. do r. 1925 boli okresným mestom a sídlom berného úradu.

Bátovce ležia na hranici Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov, 235 m nad morom. Katastrálne územie má 3163 ha. Obcou preteká riečka Sikenica. V katastrálnom území je vybudovaná akumulačná vodná nádrž Lipovina o rozlohe 25 ha, dnes slúžiaca na rekreačné účely, vodné športy a rybolov.

Zaujímavosti obce

Rímskokatolícky kostol sv. Martina. Chrám dal údajne postaviť Opos Bathor v roku 1070 a dal ho zasvätiť sv. Mauríciovi. Kostol bol viackrát renovovaný a prestavaný. Tento starorománsky kostol bol v 14. st. prestavaný na gotický. Zo 14. a 15. st. pochádzajú aj maľované tabule, na ktorých je zobrazená legenda o sv. Kataríne z Alexandrie.

Evanjelický kostol bol postavený v roku 1873. Pôvodná drevená zvonica bola pri kostole do polovice 20.storočia. Súčasná zvonica na kostole bola dostavaná v 30-tich rokoch minulého storočia.

Svätá trojica na námestí pochádza z konca 19. storočia.

Ľudový dom. V roku 1744 vypukol v obci veľký požiar pri ktorom zhorelo 200 domov. Tento dom postavil na základoch zhoreniska Samuel Novák. Vo vstupnej časti sa nachádza veľká hlinená pec s otvoreným komínom.

Kúria „Schneideriana“ bola postavená v 17. st. rodinou Tóthovou, slúžila ako krčma, kde sa stretávala bátovská elita. Na poschodí bola tančiareň, pivnica slúžila ako obecná väznica. V roku 1970 ju Pamiatkostav Žilina zrekonštruoval do dnešnej podoby.

Kamenný most cez riečku Sikenica je barokový a postavený bol v roku 1780. Postavená je pri ňom plastika Jána Nepomuckého a do zoznamu pamiatkového fondu SR bol zapísaný v roku 1981.

Vodná nádrž Lipovina má rozlohu 25 ha. Bola vybudovaná ako akumulačná nádrž na zavlažovacie účely. Dnes slúži na rekreačné účely.

S obcou sa spája aj tzv. Spečený val, ktorý mapuje terén sa nachádza na kopci Borovica. Bol postavený asi Rimanmi a slúžil ako obranný val proti barbarom.

regiontekov.sk