Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Piargska brána
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
15.6.2009

Je to jediná dodnes zachovaná brána (spomedzi brán Svatoantonskej, Belianskej, Cilingerskej, brány pri Kammerhofe) z bývalého mestskeho opevnenia navrhnutého talianskym inžinierom Ferraboscom. Bola postavená v roku 1554. Spolu s Novým zamkom chránila cestu do Banskej Štiavnice od Pukanca a bývalej Vindšachty (neskor Piarg, dnes Štiavnicke Bane).

Bránu tvorila pôvodne hranolová veža s priechodom v prízemi. Zo strán bola chránena valcovými baštami. Východnú baštu zrútili počas druhej svetovej vojny.

Obrázok: www.e-obce.sk

piargska brana

gymbs.sk/stiavnica