Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - dominikánsky (farský, nemecký) kostol
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
11.7.2009

Pôvodne trojloďová románska bazilika, postavená dominikánmi v prvej polovici 13. storočia. Dominikáni, ktorí si pri kostole neskôr postavili gotický kláštor, opustili Banskú Štiavnicu roku 1536. V rokoch 1575-1669 patril kostol dominikánom, v rokoch 1669-1773 jezuitom, potom piaristom. Dnes je farskym kostolom.

Kostol bol v 15., 17. a 18. storočí častejšie upravovaný, ale jeho interiér si v podstate zachoval pôvodný románsky charakter. Podstatne sa zmenil len vonkajší vzhľad kostola pri prestavbe, ktorú vykonali podľa projektov staviteľa J.I.Tallherra po požiari roku 1806. Vtedy kostol dostal novú klasicistickú fasádu a vačšiu časť vnútorného zariadenia vyhotovenú v klasicistickom slohu. Gotický kláštor čiastočne zrútili už v druhej polovici 18. storočia, zvyšok likvidovali po výstavbe nového gymnázia roku 1933.

Foto: rs

dominikansky kostol

gymbs.sk/stiavnica