Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Morový stĺp svätej trojice v Kremnici
zdroj: www.infovek.sk
pridané:
20.9.2009

Tak ako mestský hrad je dominantou mesta Kremnica, tak je morový stĺp výrazným prvkom na Štefánikovom námestí. Nachádza sa v dolnej časti námestia a je postavený v barokovom štýle. Stĺp má skoro 20 m vysokú architektúru pylónového typu. Základný pylón trojuholníkového pôdorysu má hlavnú stranu orientovanú na západ.

Morový stĺp bol postavený na mieste staršieho stĺpu postaveného na počesť moru z roku 1711. Starší stĺp – jednoduchší sa už mešťanom nepáčil a preto ho v roku 1761 pri reštaurovaní farského kostola odstránili a preniesli do Hornej Vsi kde stojí dodnes. Stvorili ho sochári Dionýz Stanetti a Martin Vögerle, podľa Stanettiho návrhu v rokoch 1765-1772. Po ich smrti dielo dokončil Vögerleho tovariš T. Mayer

Morový stĺp obsahuje okrem sv. trojice aj sochy viacerých svätcov (obsahuje 14 sôch v nadživotnej veľkosti) množstvo drobných anjeličkov a reliéfy s náboženskou tématikou. Sochy svätých patrónov baníkov a ochrancov pred morom stoja na dvojposchodovom a trojstrannom podstavci Stĺp bol opravovaný až v rokoch 1891-1894 , 1920-1921. V rokoch 1954-1957 sochári Polárik a Vavro realizovali reštaurátorské práce na morovom stĺpe. Súsošie bolo očistené vápenným hydrátom.

Narušený povrch a chýbajúce časti boli na viacerých miestach domodelované. Najviac poškodené sochy a súsošia boli nahradené kópiami (súsošie sv.Trojice, sv. Katarína, sv. Anton Paduánsky, sv. Roch) Reštaurátorské práce sa však neskončili. Dlhodobé zanedbávanie bežnej údržby spôsobilo, že tento najväčší a najhodnotnejší barokový obeliskoví typ morového stĺpa u nás i v Európe bolo treba rozsiahle reštaurovať. Ešte pred niekoľkými rokmi morový stĺp sv. Trojice obklopovalo lešenie, no dnes si už môžeme naplno vychutnať pohľad na tento skvost mesta Kremnica. Vypracovala: Zuzana Chovancová Gymnázium Žiar nad Hronom Kvinta 2005

Zdroje

Kremnica, Jaroslav Mazourek, ARTPRESS, Banská Bystrica 1991,
Kremnica, Ján Novák a kolektív
Turistický sprievodca – Kremnica, vydalo mesto Kremnica
Kremnica, Ladislav Rozman, OSVETA, Martin 1978
www.kremnica.sk

stlp
Morový stĺp

infovek.sk