Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Liptovský Hrádok
zdroj: www.lhradok.sk
pridané:
6.10.2009

Osada Liptovský Hrádok vznikla na začiatku 18.storočia pri sklade soli, medi a železa. Najskôr tu lesní a štátni úradníci hrádockého panstva založili osadu, ktorá sa postupne vyvinula na dôležité trhové centrum hornoliptovských dejín. V druhej polovici 18.storočia tu vznikli viaceré podniky lesného hospodárstva (píly, pltiská, zariadenia na zachytávanie plaveného dreva - tzv.hrable), ktoré v tom čase formovali hospodársky život horného liptova.

V roku 1768 tu dokonca zriadili lesnícku školu, o ktorej vznik sa najviac zaslúžil lesný prefekt komorského panstva Franz Wissner von Morgenstern. Bola to jediná škola svojho druhu v Uhorsku a vyučovalo sa v nej po slovensky, nemecky, latinsky a maďarsky. Metodika odbornej výučby bola založená na vopred vypracovanom tzv. lesníckom katechizme.

K prekvitajúcim a rýchlo sa rozvíjajúcim drevárskym podnikom sa koncom 18. a začiatkom 19. storočia pridružilo zakladanie železiarskych a hutníckych produktov, ktoré spolu s lesotechnickými správami položili základ dnešného mesta.


Liptovský Hrádok - historický zámok

lhradok.sk