Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Starý zámok
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
9.10.2009

Renesančná protiturecká pevnosť, ktorá vznikla v rokoch 1546-1559 prestavbou pôvodného stredovekého farského kostola. Pôvodný kostol opevnený v 15.storočí hradbovým múrom a baštami bola stavba so štyrmi nárožnými vežičkami. Tento kostol Panny Márie postavili v 13.storočí ako románsku trojloďovou baziliku s jednou vežou, so štvorcovým presbytériom a s polkruhovými apsidami bočných lodí. V rokoch 1497-1515 románsku baziliku prestavali na neskorogotickú halu (kostol s rovnako vysokými loďami). Na monumentalitu kostola poukazuje vysoký triumfálny oblúk viditeľný na dvore pevnosti. Zachované konzoly neskorogotických rebrových klenieb svedčia zase o náročnej vnútornej úprave.

Súčasťou Starého zámku je i kaplnka sv. Michala. Je to dvojetážová rotundovitá sakrálna stavba postavená v 13.storoči na cintoríne pri pôvodnom farskom kostole. Jej horná časť, carnárium, slúžila ako kaplnka, v ktorej sa posviacalo telo mŕtveho pred pohrebom. Do spodnej časti, ossária, zaklenutej na stredný pilier, sa ukladali kosti vykopané zo starších hrobov farského cintorína.

"Himmelrech" sa nazýva gotická hranolová bašta vonkajšieho opevnenia farského kostola, ktorá bola asi v 16.storoci prestavaná na žalár. Zatvárali doňho obyvateľov mesta, ktorí sa vážnejšie previnili proti mestským zákonom. V spodnej časti sú dodnes zachované cely zo zaujímavým systémom vykurovania.

Na východnej stene kostola sa zachovala skupina neskorogotických epitafov, kamenných dosák s erbom, menom, hodnosťou a dátumom smrti významných občanov mesta pochovaných v kostole alebo na farskom cintoríne.

V lapidáriu Slovenského banského múzea na Starom zámku sa nachádzajú kamenne renesančné náhrobky mešťanov prenesené sem z iných cintorínov. Náhrobné kamene kazateľa J.Seneisisa z roku 1584 a E.Stahelovej poukazujú na zjavný vplyv nemeckej renesancie.

Ku kamenným umeleckým dielam uloženým v lapidáriu Starého zámku patrí aj baroková socha sv. Floriána, ktorá stála kedysi na niektorom štiavnickom námestí.

305 (42K)
Starý zámok

gymbs.sk/stiavnica