Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Franz Ritter von Hauer
zdroj: www.en.wikipedia.org
pridané:
19.11.2009

Franz Ritter von Hauer, alebo Franz von Hauer. (1822 – 1899), rakúsky geológ, narodený vo Viedni. Syn Josepha von Hauer, ktorý bol rakúskou finančníckou autoritou a známym paleontológom.

Vzdelanie získal vo Viedni, geológiu študoval na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici (1839-1843), nejaký čas pracoval v banskej oblasti v Štajersku. V roku 1846 sa stal asistentom W. von Haidigera v mineralogickom múzeu vo Viedni, o tri roky neskôr začal pracovať v štátnom geologickom inštitúte, v roku 1866 s stal jeho riaditeľom. V roku 1886 sa stal riaditeľom prírodovedného múzea vo Viedni.

Z jeho známych geoloických prác vyniká opis Cephalopoda v triasových a jurských formáciách v Alpách (1855-1856). Jeho najvýznamnejším dielom bola Geologická mapa Rakúsko - Uhorska v dvanástich listoch (1867 - 1871, štvrté vydanie zahŕňalo aj Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu).

V roku 1882 bol ocenený Wollastonovou medailou Geologckej spoločnosti v Londýne. V roku1892 sa stal členom rakúskeho "parlamentu" (Herrenhaus). Umrel 20. marca 1899.

Počas svojho života niekoľkokrát navštívil Slovensko, okrem štúdií v Banskej Štiavnici navštívil neskôr okolie Banskej Bystice.

313 (8K)
Franz von Hauer

en.wikipedia.org