Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica - Nový zámok
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
1.12.2009

Renesančná fortifikačná stavba postavená v rokoch 1564-1571 na obranu mesta proti Turkom. Hranolová stavba s valcovitými nárožnými baštami bola zároveň súčasťou vojenského signalizačného systému banských miest, bola pozorovateľňou, "vartovkou", na ktorú sa oznamovali a z nej ďalej odosielali správy o pohybe tureckých vojsk v smere od Levíc a Pukanca.

Nový zámok si zachoval svoj pôvodný tvar. Dnes je v ňom umiestnená stála expozícia protitureckých bojov nielen v Banskej Štiavnici. Možno tu vidieť zachovanú zbroj, oblečenie, ale aj iné predmety z toho obdobia.

Stavba je svojimi jednoduchými geometrickými tvarmi a strohou siluetou jednou z najpôsobivejších stavieb, ktorá vtláča mestu jedinečný charakter. Je veľmi dobre viditeľná pri prijazde do mesta z ktorejkoľvek strany.

318 (45K)
Nový zámok. Foto: rs

gymbs.sk/stiavnica