Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Symboly mesta Kremnica
zdroj: www.kremnica.sk
pridané:
9.12.2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica. Mesto Kremnica v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Erb a farby mesta

(1) Erb mesta Kremnica tvorí delený štít, v ktorom v hornom modrom poli je zlatá polovica kolesa, nad ňou zlaté písmeno C. Dolná časť štítu je rozdelená na dve polovice:

- pravá polovica je sedemkrát červeno-strieborne delená,
- ľavá modrá polovica je posiata zlatými ľaliami.

(2) Vyobrazenie erbu mesta Kremnica je v prílohe č. 1 tohoto nariadenia.

(3) Farbami mesta Kremnica sú: červená, zlatá, modrá a biela.

Zástava mesta

(1) Zástava mesta Kremnica sa skladá zo siedmich pozdĺžnych pruhov - modrého, zlatého, červeného, bieleho, modrého, zlatého a červeného, usporiadaných pod sebou so zástrihom siahajúcim najviac do jednej tretiny zástavy. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom.

(2) Vyobrazenie zástavy mesta Kremnica je uvedené vprílohe č. 2 tohoto nariadenia.

(3) Vzájomný pomer šírky a dĺžky mestskej zástavy sa ustanovuje tak, že jej dĺžka nepresahuje trojnásobok jej šírky.

Pečatidlo mesta

(1) Pečatidlo mesta Kremnica tvorí pravidelný šesťuholník o priemere opísanej kružnice 60 mm, vo vnútri ktorého je po obvode umiestnený nápis: S. CIVITATIS REGIS KAROLI DE CREMNICIA.

(2) Pečatidlo je navrhnuté podľa mestského pečatidla z roku 1331. Vyobrazenie pečatidla je v prílohe č. 3 tohoto nariadenia.

Mestské insígnie

(1) V kruhu o priemere 80 mm je mestský znak mesta Kremnica, pod ktorým je umiestnený nápis KREMNICA. Nad kruhom je šesťuholníkový predel, ktorý tvorí pečatidlo mesta Kremnica z roku 1331. Nad pečatidlom vpravo je v šesťuholníku mesiac ako symbol striebra a vľavo je v šesťuholníku slnko ako symbol zlata. Na tieto dva šesťuholníky nadväzuje reťaz, ktorú tvoria striedavo plné kruhy a krúžky. V plných kruhoch je umiestnená ľalia kráľovského rodu Anjou.

(2) Vyobrazenie mestských insígnií je v prílohe č. 4 tohoto nariadenia

Celý dokument: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica

320 (16K)
Erb mesta

kremnica.sk