Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Sitno - rozhľadňa
zdroj: Sitno - rozhľadňa (informačný panel)
pridané:
31.12.2009

Táto rozhľadňa patrí k najstarším svohjo druhu v Európe. Tu sa pred poldruha storočím hnietila a napokon sformovala najstaršia podpora organizovanej turistiky v Európe. Okolie Banskej Štiavnice a legendárneho Sitna akoby sám Boh predurčil pre vyznavačov prírodných krás a milovníkov histórie. A takýmto zostalo podnes.

Výstavba filagórie, tak sa voľakedy rozhľadňa nazývala je spätá s menom grófa Andreja Jozefa Koháryho, majiteľa kaštieľa vo Sv. Antone i celého Sitnianskeho panstva, ktorý ju dal postaviť okolo roku 1736. V roku 1852 ju zničil blesk. Neskorší majiteľ Sitnianskeho panstva, gróf Filip Coburg na podnet svojho osobného lekára MUDr. Téryho, turistu a horolezca, podľa ktorého je pomenovaná aj najznámejšia vysokohorská chata v Malej studenej doline v Tatrách dal v roku 1886 rozhľadňu obnoviť a zabezpečiť aj hromozvodmi.

Slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo 8. septembra toho istého roku. Na slávnosť bol pozvaný aj Dr. Téry, doprevádzajúci princa Leopolda, syna Filipa Coburga. Na Téryho podnet gróf Filip daroval rozhľadňu banskoštiavnickému turistickému klubu.

Budova neskôr prešla viacerými rekonštrukciami, mala rôzne vonkajšie aj vnútorné podoby. Andrej Kmeť, slovenský buditeľ, kňaz, archeológ, botanika zakladateľ Slovenského národného múzea, autor známen Veleby Sitna, prvej moderne zostavenej monografie o geografickej lokalite, dlhé roky pôsobiaci v kraji pod Sitnom, v druhej polovici 19-teho storočia bol prvým, ktorý preskúmal Sitno ako archeologickú lokalitu.

Hradisko patrí z hľadiska nadmorskej výšky medzi najvyššie položené v strednej Európe z mladšej doby bronzovej (1200 – 800 rokov pred Kristom). V 13-tom storočí na východnej ostrohe Sitna postavili kamenný hrad, ktorý pôvodne plnil obrannú funkciu pre stredoslovenské banské mestá. Jeho poslednými majiteľmi boli Koháryovci. Dnes sa nachádza už len v ruinách.

323 (59K)
Sitno - rozhľadňa. Foto: rs

Sitno - rozhľadňa (informačný panel)