Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Malachov - dejiny baníctva (2. časť)
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
9.1.2010

Obrázky:

01 (41K)
Rekultivované haldy. Foto: Peter Lukáč

02 (53K)
Cesta k ložisku v Malachovskej doline. Foto: rs

03 (29K)
Hlavný hrebeň Kremnických vrchov z ložiska. Foto: rs

04 (23K)
Pohľad na svahy Velestúra. Foto: rs

05 (33K)
Malachovská dolina. Foto: rs

06 (48K)
Pyrit a a markazit na haldách. Foto: Peter Lukáč

1. časť   2. časť