Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ratková
zdroj: www.nasaratkova.estranky.cz
pridané:
23.1.2010

Obec Ratková leží na juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na nive a terasovej plošine v doline Západného Turca. Ratková má široký kataster zahrňajúci okolité lesy jeho výmera je 1271 ha. Nadmorská výška v strede obce je 298 m n. m., v chotári 282-597 m n. m. Dubovými lesmi zalesnený vrchovinný povrch chotára na oboch stranách toku tvoria horniny mladších prvohôr, fylity, pyroklastiká andezitov a vápence. V osade Repištia je ložisko železnej rudy.

Pod názvom Rathko sa prvýkrát spomína obec v roku 1413. Postupne sa vyvinula na remeselnícke a trhové mesto a centrum Revúckej vrchoviny, v druhej polovici 19. storočia sa stala okresným mestom a bola ním až do roku 1919. Svedectvom slávnej minulosti je zachované námestie, bývalá evanjelická škola z roku 1818, bývalá radnica, neskorogotický evanjelický kostol zo 16. storočia a zvonica z 18. storočia.

Rodákmi obce sú viaceré vyznamné osobnosti, napr. spisovateľ a evanjelický biskup Daniel Bachát - Dumný a publicista Cyril Gallay. Pôsobil tu aj geograf a historik Ladislav Bartholomaeides a historik Andrej Šmál. Od roku 1963 k Ratkovej patrí aj osada Repištia. V obci funguje pošta, zdravotné stredisko, základná a materská škola.

329 (26K)
Ratková

nasaratkova.estranky.cz