Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Tri vody – vysoká pec
zdroj: Informačná tabuľa v lokalite Tri vody
pridané:
19.5.2010

12.6.1793 objavil Ján Tadeáš Heinrich v lokalite Za Veprom - Červená jamka železnú rudu. To bol prvý krok k založeniu ťažiarstva Tri vody, ktoré vlastnili ľubietovskí a banskobystrickí mešťania, roku 1795 začali stavať túto vysokú pec, jednu z prvých v Uhorsku, ktorá zásobovala surovým železom závody na Horehroní a od polovice 19. storočia nový hámor v Bujakove pri Brezne.

V neďalekom Osrblí pracovala v 19. storočí erárna drôtovňa, valcovňa plechu a tyčového železa a hámor hrončianskych železiarní. Koncom 19. storočia bola už táto vysoká pec zastaralá, preto v nej výrobu zastavili. Jej zvyšky boli zakonzervované roku 1974.

Viac o ťažbe železných rúd: http://www.envigis.sk/geoporta/index...

354
Foto: www.hronec.sk

Informačná tabuľa v lokalite Tri vody