Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ako to bolo - história či tragédia jednej busty
zdroj: www.pukanec.sk
pridané:
24.5.2010

Pukanec - slobodné kráľovské banícke mesto, mestečko, z ktorého pochádzalo a pochádza mnoho vzdelancov, mestečko, kde žilo mnoho skvelých remeselníkov, mestečko, kde sa pestovala po celom širokom okolí známa cibuľa, všetka zelenina do nedeľňajšej mäsovej polievky, ovocie - jablká, hrušky, slivky a hlavne čierna moruša - viničná jahoda. Pukanec bol mestečkom, v ktorom žili a pracovali národovci panslávi, ale aj maďaróni. Tunajšiu vzdelanú komunitu navštevovali známe osobnosti. Bola tu na návšteve dcéra Tomáša Garrigue Masaryka Alica. Obec navštívil aj známy český spisovateľ Jaroslav Hašek. Pravidelne Pukanec navštevoval Andrej Kmeť a ďalšie osobnosti kultúrneho života tej doby.

Pukanec mal však na Slovensku ojedinelú zvláštnosť, ba priam raritu. V tridsiatych rokoch minulého storočia postavili pred obecným domom bronzovú bustu prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. Prišiel však vojnový Slovenský štát a gardistom Masaryk nebol žiaduci, tak bustu odstránili, ale iní ju dobre schovali na povale. Hneď po vojne bustu znova postavili na tom istom mieste, ale prišiel február 1948, komunistom zas Masaryk nevyhovoval a zasa bola busta odstránená a zase schovaná. Na dvadsiate výročie Slovenského národného povstania bol postavený pamätník SNP na mieste, kde predtým stál Masaryk. Na bronzový reliéf mal byť použitý bronz z busty TGM, ale našťastie nebol, busta ostala schovaná.

Prišiel 7. marec 1990, pred dvadsiatimi rokmi, 140. výročie narodenia Tomáša Garrigue Masaryka a v parčíku pod trojičným stĺpom bola busta tretíkrát odhalená. Niektorým obyvateľom a novodobým nacionalistom bola busta proti chuti a pod rúškom noci ju zhodili. Vtedy prebiehala tzv. pomlčková vojna, predstavitelia obce nenašli odvahu bustu opraviť, a tak je zasa dobre schovaná. Za osemdesiat rokov od odliatia busty je viac ako šesťdesiat rokov schovaná. Bratislavskí poslanci sa uzniesli, že na pylóne po bronzovom levovi, ktorého premiestnili pred nové Slovenské národné divadlo, postavia bronzovú sochu TGM v nadživotnej veľkosti. Dúfajme, že aj v Pukanci príde čas znovupostavenia pamätníka TGM alebo aspoň umiestnenia busty na dôstojné miesto. Autor: Zdenko Obadal

Viac na: http://pukanec.sk/noviny_text.php?src=2010_2#o8

pukanec.sk