Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Zemplínske Hámre
zdroj: www.zemplinskehamre.sk
pridané:
28.6.2010

Obec Zemplínske Hámre má pomerne mladú históriu. Koncom 18. storočia sa do Sniny prisťahoval podnikateľ Jozef Rholl zo Spiša, ktorý sa domnieval, že Vihorlatské pohorie je bohaté na zlato a striebro. Bola však objavená len železná ruda, ktorej ťažbu začal v roku 1809 a na území dnešnej obce založil osadu, ktorú nazval Jozefova dolina. Z okolia Margecian do nej prisťahoval baníkov, sklárov a uhliarov, začal ťaľiť a v hámroch spracovávať železnú rudu. S rozmachom ťažby pribúda aj osadníkov.

V roku 1844 bola osada premenovaná na Szinna Hámor, v roku 1918 sa osada stáva obcou s názvom Sninské Hámre s počtom obyvateľov 128. V roku 1956 sa jej názov mení na Zemplínske Hámre. Od roku 1997 má obec svoj erb a zástavu.

V roku 1901 bola v obci postavená kaplnka Ružencovej Panny Márie a cirkevná jednotriedna škola. V roku 1957 sa začalo s výstavbou kostola, ktorý bol v roku 1963 po doplnení oltárov vysvätený ThDr. Štefanom Onderkom, kotolickým vikárom. Patrónom kostola je Svätý Jozef – robotník.

Obec prešla ťažkým prerodom z rodiacej sa manufaktúrnej výroby železa a železiarskych výrobkov, výrobkov z kaolínu, na ťaľbu dreva, pálenie uhlia a poľnohospodársku výrobu. Po oslobodení po roku 1945 nastáva výrazný rozmach obce. V roku 1954 bola obec napojená na elektrickú sieť. Od roku 1956 bolo zavedené telefónne spojenie. Poštový úrad bol zriadený v roku 1968, vodovodná sieť dobudovaná v roku 1982, plynový rozvod v roku 2001. V rokoch 1990 – 1993 bola postavená budova kultúrneho domu s obecným úradom a poštou. V roku 2003 bol v obci postavený prvý súkromný penzión.

zemplinskehamre.sk