Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kopanice
zdroj: www.dhz-kopanice.estranky.sk
pridané:
8.9.2010

Kopanice ležia na strednom Slovensku v nadmorskej výške 622 metrov v okrese Žarnovica v CHKO Štiavnické vrchy a od roku 1980 sú častou obce Hodruša-Hámre (260m.n.m), ktorá je jednou s najdlhších obcí na Slovensku.

Prvá písomná zmienka o Kopaniciach siaha do roku 1352, bola to pôvodne poľnohospodárska osada zaoberajúca sa ťažbou dreva v okolitých lesoch. Patrila pod hradné panstvo hradu Šášov a v 15.storočí prešla pod panstvo hradu Revište.

Pôvodný názov dediny bol Gerod (1352), neskôr Copanich (1388), potom Gerad (1523), ďalej Gerode (1562), neskôr Kopanicza (1808), ďalšie názvy Kopanitz, Irtványos, Kopanica (1920) a od roku 1946 až do dnes sú to Kopanice.

Kopanice sú rozložené okolo kopca Banište (680m.n.m) a delia sa na tri časti, Dedina-Dômky-Baňa. Na kopci Banište sú na dvoch stranách lyžiarske vleky, využívané v zime pri dostaktu prírodného snehu. V časti Dômky je Moderštôlnianska vodná nádrž, ktorá slúži na kúpanie a lov rýb. Jej názov je odvodený z pôvodného názvu časti Dômky, ktorá sa nazývala Moderštôlna. Nádrž je zaradená do svetového dedičstva UNESCO v rámci jedinečného systému tzv. Jarkov, ktoré spájali viaceré vodné nádrže v okolí Banskej Štiavnice a boli využívané na zabezpečovanie vody potrebnej v baníctve. V 16. storočí sa dôležitou zložkou rozvoja Kopaníc stalo baníctvo a v roku 1676 Kopanice so svojimi baňami prešli pod Banskú komoru v Banskej Štiavnici. Dnes sú bane a šachty už len zaujímavou turistickou atrakciou.

V časti Dedina je evanjelický kostol a dva cintoríny (evanjelický a katolícky), obyvatelia v tejto časti sú prevažne evanjelického vierovyznania. V časti Dômky je katolícky kostol a jeden cintorín (katolícky), obyvatelia Bane a časti Dômky sú prevažne katolíci.

Kopanice nie sú slepou ulicou, takže zo severnej strany sa dostanete cez Hodrušu-Hámre (270m.n.m) do okresného mesta Žarnovica (230m.n.m, cca 12km) alebo cez horský prechod Červená studňa (790m.n.m) do Banskej Štiavnice (600m.n.m, cca 14km) a z juhovýchodnej strany sa dostanete popri obci Vysoká (667m.n.m), cez Štiavnické Bane (750m.n.m) do Banskej Štiavnice (cca 12km) alebo popri Vysokej cez Bohunice (271m.n.m) a Bátovce (231m.n.m) do Levíc (cca 25km). Cez Kopanice prechádzajú viaceré turistické chodníky, aj preto sú vyhľadávané horskými cyklistami a turistami.


Mapa

dhz-kopanice.estranky.sk