Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Banský Studenec
zdroj: www.infoglobe.sk
pridané:
23.9.2010

Obec Banský Studenec leží v časti Štiavnických vrchov v úzkej doline Kolpašského potoka. Okolie obce je chudobné na lesy. Miestne podložie tvorí najmä hnedé lesné pôdy. U obce, ktorý leží v nadmorskej výške 585 m nm, sa nachádza Kolpašská jazera, z ktorých tečie Kolpašský potok.

Prvá písomná známka o obci Banský Studenec pochádza z roku 1266, kedy niesla názov Kulpah. Názvy obce mali postupom času rôzne podoby. V roku 1352 patril Banský Studenec mestu Banská Štiavnica. Do roku 1960 bola obec súčasťou Hontianske župy, potom patrila do okresu Banská Štiavnica a spadala pod kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila obec okresu Žiar nad Hronom a v súčasnosti Banskej Štiavnici. V roku 1730 sa v obci vybudovali dve vodné nádrže, ktoré sú tu dodnes.

V roku 1715 mala obec 18 domácností, v roku 1828 už 66 domov s takmer 400 obyvateľmi, ktorých hlavnou obživou bolo baníctvo. Na začiatku 20. storočia obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch a v poľnohospodárstve. V roku 1958 tu založili JRD. V obci môžeme navštíviť rímsko-katolícky barokový kostol z roku 1745 a drevenú zvonicu z 19. storočia. Text: Denisa Arvajová, e-obce.sk/obec/banskystudenec

Viac: http://www.infoglobe.sk/banskobystricky-kraj-rubrika/bansky-studenec/

371
Kolpašský tajch v roku 2008. Foto: rs

infoglobe.sk