Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Kremnická Andrej štôlňa a jej význam
zdroj: http://muzeum.kremnica-gold.sk
pridané:
13.10.2010

Po skončení likvidácie podzemia v roku 1975 sa realizovali práce na príprave projektu podrobného geologického prieskumu v oblasti Šturca. V roku 1982 sa uskutočnila zarážka štôlne Andrej, ktorá bola situovaná neďaleko šachty Ludovika v úroveni 652 m n. m. Baníci sa netradičným spôsobom zahĺbili do zeme. Vykopali zárez, postavili banskú výstuž, ktorú potom zasypali zeminou. Ďalšie práce už boli vykonané banským spôsobom. Slávnostným otvorením štôlne v roku 1982 sa opäť začala éra rozsiahleho prieskumu, ktorý trval do roku 1990.

Úvodný prekop štôlne Andrej sa po 250 m priblížil ku žile Schrämen. Pokračujúci smerný prekop sledoval žilu smerom na juh ďalších 400 m. Vo vzájomnej vzdialenosti 50 m bolo zo smerného prekopu vyrazených celkom 8 prekopov cez žilnú štruktúru, ktorými sa overil jej priebeh, vývoj a množstvo zlata a striebra. Spolu s ostatnými banskými dielami, ktoré sa v tomto priestore realizovali (štôlňa Šturec, Milan, rýhy na povrchu) boli overené predpokladané zásoby s požadovanou kvalitou rudy.

Dňa 7. augusta 2008 po 26. rokoch od začiatku realizácie projektu podrobného geologického prieskumu slávnostne otvárame „Banské múzeum“ v štôlni Andrej, ako spomienku na baníkov, ktorí v kropajach potu na tvári vynášali z útrob zeme žltý kov - zlato. Sme presvedčení, že aj ostatné zlato, doposiaľ zanechané v podzemí nás raz poteší.

Viac: http://muzeum.kremnica-gold.sk/?page_id=47

373
Andrej štôlňa

muzeum.kremnica-gold.sk