Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - historické fotografie
zdroj: http://spaniadolina.sk
pridané:
2.12.2010

Špania Dolina - historické fotografie.

Viac: http://spaniadolina.sk/ilustr_hist.html

377
Historické fotografie

http://spaniadolina.sk