Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Georgii Agricolae - De re metallica libri XII (Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví)
zdroj: http://www.museum.mineral.cz
pridané:
29.4.2011

Jiří Agricola se narodil 24.3.1494 v saském Glauchau. Již od mládí se chtěl stát lékařem. Po studiích, při kterých pobýval v Lipsku a také na několika italských univerzitách, se stal pravděpodobně v roce 1524 v Bologni doktorem medicíny. Agricola byl všestraně nadaný. Během svých studií například překládal Hippokratovi a Galenovi spisy. V roce 1527 nastoupil do jako lékař a lékárník do Jáchymova.

Jáchymov byl v té době znám vydatným ložiském stříbra a také mincovnou. Při pobytu v Jáchymově se začal mladý lékař zajímat o hornictví a mineralogii. Agricola za svého života sepsal několik knih, pojednávajících o hornictví, hutnictví a také medicíně. Jeho vrcholným dílem se ovšem stala kniha ''De re metallica libri IX'', dokončená v roce 1550. Kniha byla poprvé vydána v roce 1556, byla přeložena do několika jazyků a zajistila mu věhlas až do dnešních dob. Sám Agricola se však své největší slávy nedožil. Jeho životní pouť se uzavřela 21.9.1555.

KNIHA I

obsahující to, co by proti této vědě, kovům a horníkům bylo lze namítati nebo čím tito mohou odporovati

KNIHA II

poučující horníka a pojednávající o nalézání žil

KNIHA III

pojednávající o žilách a žilkách a jejich přemístění

KNIHA IV

vykládající způsob vyřizování žil a dotýkající se úřadů hornických

KNIHA V

poučující o rubání žil a o umění měřičově

KNIHA VI

popisující nástroje a stroje hornické

KNIHA VII

pojednávající o zkoušení rud

KNIHA VIII

poučující o umění jak drtiti rudu, ji plaviti a pražiti

KNIHA IX

líčící způsob vytavování rudy

KNIHA X

vzdělávající hutníky k povolání oddělovati stříbro od zlata a olovo od téhož stříbra

KNIHA XI

zasvěcující do způsobů jak oddělovati stříbro od mědi

KNIHA XII

podávající naučení, jak vyráběti sůl, sodu, ledek, kamenec, vitriol, síru, skalní vosk a sklo

Viac: http://www.museum.mineral.cz/index.php3?sm=agricola&co=/hornictvi/agricola_xii/hlavicka.htm

386
Náhľad

http://www.museum.mineral.cz