Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Nanebevzatia Panny Márie (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.8.2011

Najvyššia a údajne najstaršia budova bystrického mestského hradu. Stojí priamo v jeho strede, orientovaná v smere východ - západ, veža je samozrejme na západnom okraji. Tento kostol sa niekedy zvykne nazývať aj “nemecký”.

Postavený bol v 13. storočí, viackrát bol prestavovaný - po najviac požiaroch v šestnástom a osemnástom storočí. Napriek tomu si zachoval mnoho gotických prvkov - lomené klenby, okná, kamenárske ozdoby.

Vo vnútornom vybavení je dominantný barok. Vonkajšok je farebne ladený bielo a červene, stavba je podľa mňa veľmi pekná. Zaujímavé sú okná, pôvodné gotické vysoké a štíhle okná boli viacmenej zamurované, a nové okenné otvory nie celkom kopírujú tie pôvodné a zvonku pôsobia dosť bizarne. Stavitelia brali asi ohľad viac na vnútorné usporiadanie.

Kostol má na bokoch kaplnky, ktoré sú tiež postavené v gotickom slohu. Zaujímavý vo vnútornom vybavení je oltár, ktorý je pripisovaný majstrovi Pavlovi z Levoče.

Krásna drevená plastika sa nachádza na vonkajšej strane kostola v zasklenej vitríne. Zobrazuje biblický výjav Kristus na Olivovej hore. Súsošie je obrovské. Prekvapuje ma jeho umiestnenie - na slnečnej strane kostola, kde musí byť v lete za sklom vysoká teplota, čo drevu a farbe určite nesvedčí. Možno však súsošie ani nie je originál ale kópia :-)

Vojsť do kostola sa mi nepodarilo, bol zatvorený. Prístupná bola len malá vstupná miestnosť pod vežou, kde možno obdivovať peknú kamennú klenbu. Vstup je však samozrejme voľný počas svätej omše, ktorá tu býva denne. Takže stačí vystihnúť ten správny čas. Z vnútorného vybavenia sa oplatí vidieť historický organ, ktorý pochádza z 18. storočia.

Obchádzam celý kostol ešte raz zvonka, obdivujem kamenárske práce, zblízka si obzerám už spomínané okná a kráčam k ďalším stavbám mestského hradu.

394
Farský kostol

1. časť    2. časť