Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Sv. Kríža (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
8.9.2011

Po predhliadke “nemeckého kostola” prechádzam malým nádvorím na severný koniec mestského hradu, kde stoja vedľa seba dve ďalšie stredoveké budovy - Matejov dom a kostol Sv. Kríža.

Kostol Svätého Kríža bol pôvodne malou kaplnkou. Postavili ho slovenskí občania Banskej Bystrice a bol tiež niekoľkokrát upravovaný. Celkovo si však zachoval svoj gotický vzhľad. Na rozdiel od farského kostola nemá vežu, preto pôsobí akosi skromnejšie a v úzadí. Na druhej strane si kostol v priebehu stáročí zachoval podľa mňa väčšiu štýlovú jednotnosť a nepôsobí tak nesúrodo ako jeho väčší kolega.

Kostol má biely náter, portál je mierne zdvihnutý, takže sa do neho vchádza po schodoch. Nachádza sa na samom kraji mestského hradu, takže je prilepený na mestské hradby. Prednú stenu kostola asi z jednej tretiny prekrýva spomínaný Matejov dom - tiež pekná gotická stavba.

Dominantou západnej strany kostola je okrem portálu pekné veľké okno s charakteristickým lomeným oblúkom. Okná na južnej stene boli prestavané a majú poloblúkovitý tvar. zadná, východná časť je členitejšia.

Kostol nie je zvonku veľmi prezdobený. Tak ako farský kostol, aj tento bol počas mojej návštavy zatvorený. Z vnútorného vybavenia zaujmú plastiky V. Dunajského a klasicistický oltár z devätnásteho storočia.

398
Kostol Sv. Kríža

1. časť    2. časť