Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol Sv. Kríža (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.9.2011

Fotografie.

01
Kostol od východu

02
Kostol zo západnej strany, vľavo Matejov dom

03
Vstupný portál

04
Spojenie kostola Sv. Kríža s Matejovým domom

05
Letopočet

06
Železné kovanie brány

07
História budovy

1. časť    2. časť