Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - opevnenia a bašty mestského hradu
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
5.10.2011

Opevnenia a bašty mestského hradu sa zachovali v jeho okrajovej – teda severnej časti. Tieto múry boli zároveň aj obvodovými múrmi mesta. Z obranných stavieb stoja dodnes dve okrúhle bašty. Hneď za múrom sa nachádza starý cintorín, na ktorý sa dá vojsť cez malú bránku v múre. Cintorín je skrášlený nádhernými starými stromami. Nachádza sa v miernom svahu a z vyšších partií je pekný pohľad dovnútra mestského hradu – spoza bášt a múra na veže kostola, barbakanu, Matejov dom.

Z vnútornej strany sú hradby obstavané budovami, trochu nevhodne aj novou architektúrou – napr budova z prvej polovice 20. storočia v ktorej sídli fara. Prehliadkou bášt a múrov končím návštevu bystrického mestského hradu a presúvam sa na hlavné námestie.

01
Vonkajší pohľad na opevnenie mestského hradu

02
Pohľad z cintorína. Vzadu farský kostol

03
Starý cintorín

04
Hradby sú z vnútornej strany obstavané

05
Matejov dom sa opiera o hradobný múr a okrúhlu baštu

06
Bránka cez múr vedie na cintorín

07
Pohľad na okrúhlu baštu od cintorína. Za ňou je Matejov dom

08
Pohľad do areálu mestského hradu

09
Bránka

rs