Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Zlatníky
zdroj: http://www.sk.wikipedia.org
pridané:
22.10.2011

Obec leží na východných svahoch Považského Inovca, na rozhraní s Bánovskou kotlinou. Západne od obce sa nachádza význačný vrchol Panskej javoriny. Obcou preteká potok Livina. Na juhovýchode hraničí s územím obce Malé Hoste. Západne od Zlatník sa nachádza osada Kulháň, na severovýchod leží obec Cimenná. V katastri obce sa nachádzajú prírodné rezervácie Čepúšky, Kulháň a chránený areál Okšovské duby.

Geológia

Obec sa nachádza na východnom konci hrádocko-zlatníckej násunovej zóny. V okolí obce sa nachádza veľa starších dobývacích priestorov, pingov a starých háld, ktoré sú pozostatkom po ryžovaní zlata. Zlato sa akumulovalo v náplavoch. Zdroj zlata zrejme pochádzal z inoveckého kryštalinika a dnes je už celkom odstránený eróziou. Zlato je dnes dlhodobou ťažbou dokonale vyťažené. Na základe obrovského množstva starých pozostatkov ťažby s kubatúrou 4-5 miliónov m3 a prítomnosti zlata v koncentrácii približne 0,89 až 1,12 g/t možno usudzovať, že z lokality bolo vyťažených 400 až 2000 kg zlata.

Dejiny

V katastri obce sa nachádzajú jedny z najstarších indícií o ťažbe zlata na Slovenskom území. Podľa arecheologických dôkazov ho tu ťažili už Kelti. Prvá písomná pamiatka o obci so slovanským názvom pochádza z roku 1156.

402
Zlatníky. Foto: http://www.zlatniky.sk

http://www.sk.wikipedia.org