Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Tajch v Španej Doline
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
5.12.2011

Tajch, umelá vodná nádrž (dnes replika) zbierala vodu zo strojovní vyššie položených banských diel. Odtiaľto tiekla riadenými jarkami: späť na šachtu Ferdinand, do kováčne a stupy vo Flúdri. Potom sa spojila s vodami Banského potoka, aby roztáčala kolesá dolnej stupy umiestnenej nižšie v doline.

Trinkštube - pôvodná banícka krčma. Baníkom sa najprv vozilo víno, neskôr - pálenô a varilo sa pivo. Nalievalo sa do žajdlíkov. V 17. stor. sa dalo platiť aj lokálnou menou - medenákmi - Rotgeld (1662 - 1664).

409
Tajch dnes

http://www.slovenskabanskacesta.sk