Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - flúdor
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
5.1.2012

Flúdor. Zrúcaniny bývalej kováčne a stupy držia breh údolia pod námestím. Priestor sa dnes využíva na športové aktivity: tenis, volejbal, ohnisko. Kedysi sa tu poniže nachádzala aj sušňa na zelenú farbu - farbivo vysoko cenené pre svoju stálofarebnosť sa exportovalo do celej Európy (fresky). E.F. Brückman napísal: Ide o zelené farbivo - zeminu - bridličnatá meď - na povrchu, mimo bane. Jav s ktorým som sa nestretol nikde na svete, považuje sa za uhorskú raritu, fenomén úplne rozdielny od cementačných vôd.

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk/centra_spania2.htm

411
Špania Dolina v jeseni. Foto: rs

http://www.slovenskabanskacesta.sk